Hyppää sisältöön
Media

Esitys perinnönjaon oikaisusta ja omaisuuden palautusvelvollisuudesta eduskuntaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2015 14.03
Tiedote
Hallitus esittää, että perintökaareen lisättäisiin luku perinnönjaon oikaisusta ja omaisuuden palautusvelvollisuudesta. Säännöksiä sovellettaisiin tilanteissa, joissa lapsen ja vanhemman suhde vahvistetaan vasta perinnönjaon jälkeen tai perillinen on sivuutettu aiemmin toimitetussa perinnönjaossa. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle tänään 22.10.

Esityksen mukaan uuden perillisen tai perinnönjaossa sivuutetun tulisi itse vaatia oikaisua. Kuolinpesästä omaisuutta saaneet palauttaisivat kuolinpesään perinnönjaossa saamansa omaisuuden oikaisua varten. Jos oikaisua vaativa on tullut perillisen asemaan vasta perinnönjaon toimittamisen jälkeen, voisi palautusvelvollinen vaihtoehtoisesti maksaa kuolinpesälle rahamäärän, joka vastaa hänen liikaa saamansa omaisuuden arvoa.

Oikaisu ensisijaisesti sopimalla

Perinnönjaon oikaisusta pyrittäisiin ensisijaisesti sopimaan osapuolten välillä. Oikaisua vaativa voisi kuitenkin tarvittaessa hakea tuomioistuimelta pesänselvittäjän määräämistä omaisuuden palauttamista varten. Kuolinpesään voitaisiin myös määrätä pesänjakaja toimittamaan oikaisujako.

Esityksessä on myös säännös kohtuuttoman palautusvelvollisuuden sovittelusta. Palautusvelvollisuuden sovittelussa otetaan erityisesti huomioon

tiesikö palautusvelvollinen oikaisuvaatimuksen esittäjän oikeudesta perintöön,kuinka kauan omaisuuden saamisesta on kulunut ja palautusvelvollisen ja oikaisua vaativan taloudellinen tilanne ja palauttamisen vaikutus heidän toimeentuloonsa.

Perintöoikeuden vanhentumissäännökset eivät muuttuisi.

Esityksen taustalla on uusi isyyslaki ja lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan yhtä aikaa isyyslain kanssa vuoden 2016 alussa.

Lakimuutoksilla arvioidaan olevan vaikutusta hyvin pieneen osaan väestöä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, puh. 02951 50314, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun