Hyppää sisältöön
Media

Esitys: Summaariset riita-asiat keskitetään yhdeksään käräjäoikeuteen

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2017 15.58
Tiedote

Hallitus esittää, että summaaristen riita-asioiden käsittely keskitettäisiin Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksiin. Nykyisin summaarisia asioita käsitellään kaikissa käräjäoikeuksissa.

Summaarisia ovat sellaiset riidattomat velkomisasiat, jotka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä. Lisäksi summaarisiin kuuluvat mm. häätöä koskevat riidattomat asiat. Vuonna 2016 käräjäoikeuksissa ratkaistiin noin 346 000 summaarista riita-asiaa.

Keskittämisellä voitaisiin nopeuttaa ja tehostaa summaaristen riita-asioiden käsittelyä. Asioiden käsittely myös yhdenmukaistuisi, mikä lisäisi kansalaisten yhdenvertaisuutta ja oikeusturvan saatavuutta.

Esityksen mukaan summaarisissa asioissa toimivaltaisten käräjäoikeuksien tuomiopiirit olisivat:

- Ahvenanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluisi Ahvenanmaan maakunta.

- Helsingin käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluisi Helsingin kaupunki.

- Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluisivat Uudenmaan maakunta, lukuun ottamatta Helsingin kaupunkia, sekä Pyhtään kunta.

- Kymenlaakson käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluisivat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen maakunnat, lukuun ottamatta Pyhtään kuntaa.

- Lapin käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluisivat Kainuun ja Lapin maakunnat.

- Oulun käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluisi Pohjois-Pohjanmaan maakunta.

- Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluisivat Pirkanmaan ja Satakunnan maakunnat.

- Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluisivat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakunnat.

- Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluisivat Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen maakunnat.

Summaaristen riita-asioiden käsittelyssä tarvittavan erityisasiantuntemuksen varmistamiseksi asiat keskitettäisiin kussakin hovioikeuspiirissä lähtökohtaisesti yhteen käräjäoikeuteen. Poikkeuksena olisivat Helsingin, Turun ja Rovaniemen hovioikeuspiirit, joissa asiamäärien tai kielellisten oikeuksien toteutumisen perusteella asioita käsiteltäisiin kahdessa tai kolmessa käräjäoikeudessa.

Hovioikeuspiirijaosta poiketen Satakunnan käräjäoikeudessa nykyisin käsiteltävät summaariset riita-asiat käsiteltäisiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa, jonne henkilökunnan olisi helpompi siirtyä työskentelemään kuin Pohjanmaan käräjäoikeuteen.

Itä-Suomen hovioikeuspiirin summaariset riita-asiat keskitettäisiin Kymenlaakson käräjäoikeuteen. Poikkeuksena olisi Pyhtään kunta, jonka summaariset riita-asiat käsiteltäisiin ruotsinkielisen väestönosan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, joka perustetaan käräjäoikeusverkoston uudistuksen yhteydessä Vantaalle.

Sähköinen asiointi pakolliseksi muille kuin yksityishenkilöille

Uudistukseen liittyen esitetään, että sähköinen asiointi tulisi summaarisissa riita-asioissa pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimiville luonnollisille henkilöille. Näin voitaisiin merkittävästi vähentää työmäärää summaaristen riita-asioiden käsittelyssä.

Esimerkiksi ammattimaista perintätoimintaa harjoittavien ja oikeudenkäyntiasiamiesten olisi toimitettava summaarisen riita-asian haastehakemus käräjäoikeudelle käyttäen oikeushallinnon tietojärjestelmäyhteyttä tai sähköistä asiointipalvelua. Muulla tavalla toimitetut haastehakemukset jätettäisiin normaalitapauksissa tutkimatta.

Yksityishenkilö saisi kuitenkin omassa asiassaan aina toimittaa summaarisen haastehakemuksen myös paperisena tai sähköpostin liitetiedostona.

Puhelintiedoksianto laajenisi esityksen mukaan kaikkiin summaarisiin riita-asioihin. Tämä tarkoittaisi, että riidatonta saatavaa koskevan haasteen lisäksi myös hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka häätöä koskeva haaste voitaisiin antaa tiedoksi puhelimitse.   

Esitetyt uudistukset vähentäisivät oikeushallinnon vuosittaisia menoja arviolta 800 000 euroa. Käräjäoikeuksien kansliahenkilökunnan työ vähenisi noin 20 henkilötyövuodella.

Henkilöstön tarve vähenisi niissä käräjäoikeuksissa, joissa summaarisia riita-asioita ei enää jatkossa käsiteltäisi. Summaarisia asioita käsitteleviin käräjäoikeuksiin tarvittaisiin lisähenkilöstöä muista käräjäoikeuksista.

Uudistuksen toimeenpano henkilöstön kanssa käytävine neuvotteluineen on tarkoitus nivoa yhteen käräjäoikeusverkoston uudistuksen kanssa. Muutokset tulisivat voimaan samaan aikaan kuin käräjäoikeusverkoston uudistus eli vuoden 2019 alusta.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, puh. 02951 50276, sähköposti: [email protected]

Valtioneuvoston päätökset

Summaaristen riita-asioiden keskittäminen -hanke

Sivun alkuun