Hyppää sisältöön
Media

EU-kansalaisaloitteen toimivuutta ehdotetaan parannettavaksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.10.2017 13.36
Tiedote

Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen EU-kansalaisaloitetta koskevan asetuksen uudistamiseksi. Asetuksessa säädettäisiin kansalaisaloitteen esittämistä varten vaadittavista menettelyistä ja edellytyksistä. Valtioneuvosto lähetti ehdotuksen tiedoksi eduskunnalle.

Ehdotus rakentuu monilta osin nykyisen asetuksen pohjalle mutta sisältää parannuksia muun muassa kansalaisaloitteen rekisteröintiä ja tuenilmausten keräämistä koskevaan menettelyyn sekä aloitteeseen liittyvään kuulemismenettelyyn. Komissio muun muassa tarjoaisi kansalaisaloitteen järjestäjille jatkossa ilmaiseksi verkkopohjaisen keskitetyn järjestelmän, jonka kautta järjestäjät voivat kerätä tuenilmaisuja aloitteelle.

Komissio myös lisäisi tiedotustaan ja avunantoaan kansalaisaloitteeseen liittyvissä kysymyksissä. Allekirjoittajien ikärajaa ehdotetaan laskettavaksi 16 vuoteen. Nykyisin rajana on äänioikeusikä, joka on lähes kaikissa EU-maissa 18 vuotta.

Ehdotus vahvistaisi demokratiaa ja edistäisi kansalaisten osallistumismahdollisuuksia EU:ssa. Monet ehdotukseen sisältyvät esitykset vähentäisivät erityisesti kansalaisaloitteen järjestäjien hallinnollista taakkaa nykyiseen asetukseen nähden.

Ehdotus kuuluu komission niin sanottuun demokratiapakettiin. Sen käsittely aloitettiin EU:n  työryhmässä syyskuussa 2017.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että kansalaisaloitejärjestelmän toimivuutta parannetaan. Sen lisäksi, että kansalaisaloite voi johtaa komission antamaan lainsäädäntöehdotukseen, valtioneuvosto pitää olennaisena, että kansalaisaloitteella voidaan nostaa poliittiseen keskusteluun erilaisia asioita EU:ssa.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Sina Uotila, p. 02951 50536, ja erityisasiantuntija Laura Nurminen, p. 02951 50143, sähköposti: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun