Hoppa till innehåll
Media

Förbättringar föreslås i det europeiska medborgarinitiativet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2017 13.36
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag till reform av förordningen om det europeiska medborgarinitiativet. I förordningen fastställs de förfaranden och villkor som krävs för framläggande av ett medborgarinitiativ. Statsrådet har sänt förslaget till riksdagen för kännedom.

Kommissionens förslag bygger till flera delar på den gällande förordningen, men det föreslås flera förbättringar bland annat i fråga om förfarandet för registreringen av ett medborgarinitiativ och insamling av stödförklaringar samt det utfrågningsförfarandet som hör till initiativsprocessen. Det föreslås bland annat att kommissionen i fortsättningen ska förse organisatörer av medborgarinitiativ med ett kostnadsfritt centralt webbaserat system genom vilket de kan samla in stödförklaringar för initiativet.

Kommissionen ska också erbjuda mer information och stöd i frågor som gäller medborgarinitiativ. Det föreslås att åldersgränsen för undertecknare sänks till 16 år. För närvarande ska undertecknaren ha uppnått rösträttsåldern, vilken i de flesta EU-länderna är 18 år.  

Förslaget bidrar till att öka demokratin och medborgarnas möjligheter att delta i unionen. Många av åtgärderna i förslaget skulle sannolikt minska den administrativa bördan jämfört med nuläget, speciellt när det gäller organisatörer av medborgarinitiativ.

Förslaget ingår i kommissionens så kallade demokratipaket. Behandlingen av förslaget inleddes i EU:s arbetsgrupp i september 2017.

Enligt statsrådet är det viktigt att systemet med medborgarinitiativ förbättras. Förutom att medborgarinitiativ kan leda till ett lagstiftningsförslag av kommissionen, anser statsrådet det vara viktigt att de kan användas även för att lyfta fram olika frågor i den politiska debatten i unionen.

Ytterligare upplysningar: Sina Uotila, lagstiftningsråd, tfn 02951 50536, och Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 02951 50143, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen