Hyppää sisältöön
Media

EU-maiden oikeusministerit haluavat vahvistaa rikoksen uhrien oikeuksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2019 14.47
Tiedote

Suomen EU-puheenjohtajakauden viimeinen oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu Brysselissä 2.-3.12. Oikeusasioita käsitellään tiistaina 3. joulukuuta, jolloin neuvoston puheenjohtajana toimii oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Tavoitteena on hyväksyä neuvoston päätelmät rikoksen uhrien oikeuksista. Päätelmissä muun muassa kehotetaan Euroopan komissiota laatimaan uusi EU-strategia, jotta uhrien oikeuksien toteutuminen varmistetaan käytännössä ja riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa rikos on tapahtunut. Osana strategiaa komissiota pyydetään arvioimaan uhrien oikeuksia koskevaa nykyistä EU-lainsäädäntöä, kiinnittäen erityistä huomiota korvauksia koskevien EU-säännösten tarkistamiseen.

Työlounaalla oikeusministerit jatkavat Helsingin epävirallisessa ministerikokouksessa heinäkuussa aloitettua keskustelua siitä, miten oikeusvaltioperiaatteen toteutumista voidaan EU:ssa vahvistaa. Keskustelun taustalla on mm. se, että komissio on ilmoittanut valmistelevansa uutta oikeusvaltiokehitystä kuvaavaa vuosiraportointia EU:ssa. Keskustelua käydään siitä, millaisen roolin oikeusministerit jatkossa aiheen suhteen ottavat, ja millaisiin oikeusvaltiokehitystä tukeviin kysymyksiin jatkossa tulisi keskittyä.

- Iloitsen siitä, että olemme voineet Suomen puheenjohtajakaudella tuoda oikeusvaltioperiaatteen entistä systemaattisemmin ja kokonaisvaltaisemmin mukaan oikeusministereiden agendalle. Kansalaisten oikeuksien toteutuminen edellyttää sujuvia oikeusprosesseja ja riippumatonta oikeuslaitosta. Myös korruption torjuntaa tulee tehostaa. Oikeusministereillä on tämän varmistamisessa keskeinen rooli kaikissa EU-maissa, ministeri Henriksson painottaa.

Siviilioikeuden alalla Suomen puheenjohtajakaudella on edistetty sitä, että digitaalisten ratkaisujen avulla voitaisiin nopeuttaa rajat ylittävää yhteistyötä todisteiden vastaanottamisessa sekä haasteiden, kutsujen ja muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannossa toisessa EU-maassa. Neuvostossa pyritään pääsemään yhteisymmärrykseen tähän tavoitteeseen tähtäävien todisteluasetuksen ja tiedoksiantoasetuksen muuttamisesta.

Lisätietoja:

Ministeri Henrikssonin erityisavustaja Niklas Mannfolk, puh. 050 306 3990, [email protected]

yksikön päällikkö Eeva Aittoniemi, EU- ja kansainväliset asiat, puh. 0295 150 170, sähköposti: [email protected]

Oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokousten julkisia osuuksia ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa suorana lähetyksenä: https://video.consilium.europa.eu/en/webcasts

Neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa. 

Tietoa oikeusministeriössä valmisteltavista EU-hankkeista

Sivun alkuun