Hoppa till innehåll
Media

EU-ländernas justitieministrar vill stärka brottsoffrens rättigheter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2019 14.47
Pressmeddelande

Det sista mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor under Finlands ordförandeskap hålls i Bryssel den 2–3 december. Rättsliga frågor behandlas tisdagen den 3 december och justitieminister Anna-Maja Henriksson är ordförande för mötet.

Målet är att rådet ska anta slutsatser om brottsoffers rättigheter. I slutsatserna uppmanas Europeiska kommissionen att utarbeta en ny EU-strategi, så att det säkerställs att brottsoffrens rättigheter tillgodoses i praktiken och oberoende av i vilket medlemsland brottet har begåtts. Kommissionen uppmanas att i samband med strategin utvärdera befintlig EU-lagstiftning om brottsoffers rättigheter, med särskild fokus på EU-bestämmelserna om ersättning.

Under arbetslunchen fortsätter justitieministrarna den diskussion om hur genomförandet av rättsstatsprincipen kan stärkas i EU som inleddes vid det informella ministermötet i Helsingfors i juli. Bakgrunden till diskussionen är bland annat att kommissionen har meddelat att den bereder en ny årsrapportering om rättsstatsutvecklingen i EU. Det kommer att föras diskussion om dels vilken roll justitieministrarna ska ha i frågan i fortsättningen, dels vilka frågor som stöder rättsstatsutvecklingen som de i fortsättningen ska fokusera på.

– Jag är glad över att vi under Finlands ordförandeskap har kunnat på ett mer systematiskt och övergripande sätt än tidigare föra upp rättsstatsprincipen på justitieministrarnas dagordning. För att medborgarnas rättigheter ska bli tillgodosedda krävs det smidiga rättsprocesser och ett oberoende rättsväsende. Även kampen mot korruption bör effektiviseras. Alla EU-länders justitieministrar har en central roll i säkerställandet av detta, betonar minister Henriksson.

Inom civilrätten har det finländska ordförandeskapet främjat att man med hjälp av digitala lösningar kan påskynda det gränsöverskridande samarbetet när det gäller bevisupptagning samt delgivning av stämningar, kallelser och andra rättegångshandlingar i ett annat EU-land. Rådet strävar efter att nå en överenskommelse om ändring av bevisupptagningsförordningen och delgivningsförordningen för att detta mål ska uppnås.

Mer information:

Niklas Mannfolk, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]

Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, e-post [email protected]

Offentliga debatter vid rådets (rättsliga och inrikes frågor) möten samt presskonferenserna kan följas i direktsändning på webben: https://video.consilium.europa.eu/en/webcasts

På rådets webbplats finns dokument och annat material om frågor som behandlas som offentliga. 

Information om EU-projekt som bereds vid justitieministeriet

Tillbaka till toppen