Hyppää sisältöön
Media

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokouksessa esillä muun muassa maksukyvyttömyysdirektiivi ja pääsy sähköiseen todistusaineistoon

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 1.6.2018 12.02
Tiedote

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu Luxemburgissa 4.–5. kesäkuuta. Oikeusasioissa Suomea kokouksessa edustaa Suomen pysyvä edustaja Marja Rislakki. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä muun muassa maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia, terrorismin uhrien tukemista ja rikosasioiden sähköisen todistusaineiston saatavuuden tehostamista.

Kokouksessa pyritään pääsemään yhteisymmärrykseen maksukyvyttömyysdirektiivin artikloista, jotka liittyvät uuden mahdollisuuden antamiseen ylivelkaantuneille yrittäjille, maksukyvyttömyysmenettelyjen tehostamiseen ja menettelyjen seurantaan. Direktiiviehdotuksen mukaan yrittäjä voisi lähtökohtaisesti vapautua veloistaan kolmen vuoden kuluttua konkurssiin asettamisesta tai maksuohjelman alkamisesta.

Lisäksi kokouksessa on tarkoitus käydä keskustelu terrorismin uhrien tukemisesta ja päättää jäsenvaltioiden yhteistyön tehostamisesta uhrien auttamisessa. Kaikissa jäsenvaltiossa tulisi perustaa yhteyspiste, joka tarjoaisi terrorismin uhreille tietoa saatavilla olevasta tuesta, avusta, suojelusta ja korvauksista.

Kokouksessa on myös tarkoitus käydä keskustelua rajat ylittävästä pääsystä sähköiseen todistusaineistoon rikostutkinnan yhteydessä. Komissio antoi ehdotuksen asiasta huhtikuussa. Teknologinen kehitys on muuttanut rikollisuuden muotoja ja vaikuttanut rikosten selvittämiseen, joten EU:ssa halutaan parantaa esimerkiksi sähköposteihin liittyvän todistusaineiston saatavuutta rikostutkinnassa rajat ylittävissä tilanteissa.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, puh. +358 2951 50170 

Lisätietoa oikeus- ja sisäasiainneuvostosta EU:n verkkosivuilla:  

Neuvoston kokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.

Council Streaming (englanniksi): http://video.consilium.europa.eu/default.aspx 

Lisätietoa oikeus- ja sisäasioiden neuvostosta ja aikaisempia lehdistötiedotteita:

http://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/jha/2018/06/04-05/

Sivun alkuun