Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor ska diskutera insolvensdirektivet och tillgången till elektroniskt bevismaterial

Justitieministeriet
1.6.2018 12.02
Pressmeddelande

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 4-5 juni. I rättsliga frågor företräds Finland av den ständiga representanten Marja Rislakki. Vid mötet behandlas bland annat harmonisering av medlemsstaternas insolvenslagstiftning, stödjande av offer för terrorism och förbättring av tillgången till elektroniskt bevismaterial.

Målet är att uppnå samförstånd om de artiklar i insolvensdirektivet som gäller en andra chans för överskuldsatta företagare samt effektivisering och uppföljning av insolvensförfarandena. Enligt direktivförslaget ska företagarens skulder i princip kunna avskrivas inom tre år från det att företagaren försattes i konkurs eller inom tre år från det att betalningsprogrammet började genomföras.

Vid mötet diskuteras också möjligheterna att stödja offer för terrorism och meningen är att fatta beslut om effektivisering av medlemsstaternas samarbete för att hjälpa offren. I alla medlemsstater bör inrättas en kontaktpunkt som erbjuder offret information om det stöd, den hjälp, det skydd och de ersättningar som står till förfogande.

Vid mötet diskuteras också gränsöverskridande tillgång till e-bevisning vid brottsutredningar. Kommissionen lade fram ett förslag som gäller detta i april. Den tekniska utvecklingen har ändrat formerna av brottslighet och försvårat brottsutredningar. Därför vill EU förbättra tillgången till elektroniskt bevismaterial, t.ex. e-post, vid gränsöverskridande brottsutredningar.

Mer information: Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman, tfn +358 2951 50170

Mer om rådet för rättsliga och inrikes frågor på EU:s webbplats:  

Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På webbplatsen finns dessutom dokument och annat material om frågor som rådet behandlar som offentliga.

Council Streaming (på engelska): http://video.consilium.europa.eu/default.aspx 

Närmare information om rådet för rättsliga och inrikes frågor och tidigare pressmeddelanden:

http://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/jha/2018/06/04-05/

Tillbaka till toppen