Hyppää sisältöön
Media

EU:n oikeusministerit käsittelevät Euroopan syyttäjänvirastoa koskevaa ehdotusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2016 15.52
Tiedote
EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu 8. - 9. joulukuuta Brysselissä. Oikeusasioissa Suomea edustaa oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

Kokouksessa on esillä Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamista koskeva asetusehdotus. Tavoitteena on ollut sopia ehdotuksen sisällöstä, mutta viime hetken neuvottelujen perusteella joitakin sisältökysymyksiä näyttäisi vielä jäävän ratkaistavaksi myöhemmin. Syyttäjänviraston avulla olisi mahdollista puuttua unionin taloudellisia etuja vahingoittaviin rikoksiin nykyistä tehokkaammin ja vähentää näistä rikoksista aiheutuvia taloudellisia tappioita.

Jos ehdotuksen sisällöstä päästään sopuun, seuraavana vaiheena on asetusehdotuksen hyväksyminen Euroopan parlamentissa. Suomi aikoo ottaa kantaa omaan mahdolliseen osallistumiseensa EPPO:n perustamiseen vasta sitten, kun ehdotuksen lopullinen sisältö on selvillä ja kun myös Euroopan parlamentti hyväksyy asetuksen.

Oikeusministerit saavat tietoa myös EPPO:n toimintaan liittyvän niin sanotun unionipetosdirektiivin käsittelyn edistymisestä. Avoimena on vielä ollut erityisesti kysymys, otetaanko arvonlisäveropetokset mukaan direktiivin soveltamisalaan. On mahdollista, että asia saadaan ratkaistua vielä ennen neuvostoa.

Kokouksessa keskustellaan digitaalisen sisällön toimittamista koskevasta direktiiviehdotuksesta. Ehdotuksessa on kyse elinkeinonharjoittajan vastuusta kuluttajalle toimitetusta digitaalisesta sisällöstä, kuten tietokoneohjelmista, peleistä, musiikista, tv-palveluista sekä tiedon säilyttämisen mahdollistavista pilvipalveluista.

Lisäksi oikeusministerit saavat raportit siitä, miten on edistytty hankkeissa, jotka koskevat rikosoikeutta verkkoavaruudessa. Tarkoituksena on varmistaa viranomaisten tehokas toiminta rikollisuuden siirtyessä yhä enemmän verkkoon. Ongelmia rikosten tutkinnalle aiheutuu mm. tietojen salauksesta.

Lisätietoja:
EU-erityisasiantuntija Katja Arenmaa, puh. +358 2951 50504, ja erityisasiantuntija Sampo Brander, EUE, puh: +32 2 2878 594

Lisätietoa EU:n neuvoston Internet-sivuilla:

Neuvoston kokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.

Sivun alkuun