Hyppää sisältöön
Media

EU:n perusoikeusviraston raportti osoittaa: pandemia lisäsi sosiaalista eriarvoisuutta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2022 15.55
Uutinen

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) on julkaissut tänään vuosittaisen raporttinsa perusoikeuksien toteutumisesta EU:ssa.

Vuotta 2021 tarkastelevan raportin keskiössä ovat sosiaaliset oikeudet ja yhdenvertaisuus koronapandemiasta toipuvissa EU-maissa. Raportissa muun muassa arvioidaan, miten kansallisissa pandemian elpymissuunnitelmissa on tarkasteltu väestön sosiaalisia haavoittuvuuksia. Perusoikeusviraston mukaan EU:n ja sen jäsenmaiden tulisi kohdistaa rahoitusta erityisesti pandemiasta eniten kärsineiden ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien sosiaalisten oikeuksien edistämiseen. Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuselimet tulee osallistaa EU-rahoitteisten elpymistoimien seurantaan.

FRA:n raportin mukaan koronapandemia on vaikuttanut erityisesti terveydenhuoltoon, koulutukseen, lastenhoitoon ja työllistymiseen erityisesti jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevien osalta. Myös internetin merkitys ja rooli on kasvanut normaaliarjen ylläpitämisessä. 
Raportin mukaan koronapandemia on lisännyt entisestään sosiaalista eriarvoisuutta. 

Raportin mukaan perusoikeuksien toteutumisessa on EU:ssa sekä onnistumisia että kehitettävää. Oikeusministeriön koordinoima Yhdessä yhdenvertaisuuden puolesta –hanke ja sen toimenpiteet mainitaan raportissa lupaavana käytäntönä. Hankkeessa on keskitytty muun muassa lisäämään tietoa tiedostamattomista ennakkoluuloista sekä työelämän yhdenvertaisuuden edistämiseen. Myös vuonna 2020 oikeusministeriössä aloitettu rasismin vastainen toimintaohjelma nostetaan raportissa esiin hyvänä esimerkkinä sidosryhmiä osallistavasta hankevalmistelusta.

Raportissa käsitellään myös muita perusoikeusviraston toimialaan kuuluvia kysymyksiä, kuten EU:n perusoikeuskirjan toimeenpanoa, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, rasismia, maahanmuuttajien ja pakolaisten perusoikeuksia, informaatioyhteiskuntaa, lasten oikeuksia, uhrien oikeuksia sekä vammaisten oikeuksia. 

Fundamental rights report 2022 -raportti
FRA:n lehdistötiedote suomeksi

Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) sivut
Tietoa Euroopan unionin perusoikeusvirastosta (FRA) oikeusministeriön sivuilla


Lisätiedot:
erityisasiantuntija Hanna Rönty, p. 02951 50035, [email protected]

Sivun alkuun