Hyppää sisältöön
Media

EU:ssa halutaan nykyaikaistaa maksupalveluja

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.9.2023 14.05
Tiedote

Euroopan komissio ehdottaa uudistuksia maksupalvelujen sääntelyyn. Uuden maksupalveludirektiivin ja maksupalveluasetuksen tarkoituksena on muun muassa parantaa maksupalvelujen kuluttajansuojaa ja kilpailua. Valtioneuvosto kannattaa pääosin ehdotuksia mutta korostaa, että muutosehdotusten on oltava oikeassa suhteessa tavoitteisiin ja siirtymäaikaa on varattava riittävästi.

Euroopan komissio pyrkii uudistusehdotuksillaan yhdenmukaistamaan sähkörahalaitosten ja muiden maksulaitosten sääntelyä sekä parantamaan käteisen saatavuutta. Ehdotuksilla vahvistettaisiin maksupalveluja käyttävien suojaa ja luottamusta maksupalveluihin sekä parannettaisiin avoimen pankkitoiminnan kilpailukykyä. Tarkoituksena on myös parantaa maksulaitosten ja sähkörahalaitosten toimintaedellytyksiä.

Valtioneuvosto suhtautuu pääosin myönteisesti muutosehdotuksiin. Kannatettavana valtioneuvosto pitää erityisesti sitä, että maksupalvelujen käyttäjien luottamusta ja suojaa väärinkäytöksiltä pyritään vahvistamaan.

Valtioneuvoston mukaan neuvottelujen kuluessa on kuitenkin arvioitava perusteellisesti, että muutoksilla saavutetaan asetetut tavoitteet. Ehdotettujen muutosten ei tule aiheuttaa kohtuutonta hallinnollista tai taloudellista taakkaa maksupalveluntarjoajille. Myös päällekkäistä sääntelyä on vältettävä. Valtioneuvosto kiinnittää myös huomiota siihen, että ehdotusten täytäntöönpano- ja siirtymäaikojen tulee olla riittävät.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, p. 0295 150 015, [email protected]

valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun