Hyppää sisältöön
Media

EU-vaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 29.5.2024

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 27.5.2024 11.12
Tiedote

Europarlamenttivaalien eli EU-vaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.−4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.−1.6.2024, mutta monien ulkomailla sijaitsevien ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaika on tätä lyhyempi. Vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.

Ennakkoäänestysaikana voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. 

Kotimaan ja ulkomaan ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat löytyvät vaalien tieto- ja tulospalvelusta ja DVV:n äänestyspaikkapalvelusta www.aanestyspaikat.fi.

Ennakkoäänestyspaikkoja voi tiedustella myös oikeusministeriön maksuttomasta puhelinpalvelusta suomeksi numerosta 0800 9 4770 ja ruotsiksi numerosta 0800 9 4771. WhatsApp-viestipalvelu neuvoo numerossa 050 438 8730.

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on niin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestyspaikalle, voi äänestää ennakkoon kotonaan. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava oman kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen kello 16. 

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää kirjeitse ulkomailta. Äänioikeutetun, joka haluaa äänestää kirjeitse, pitää tilata kirjeäänestysasiakirjat etukäteen ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja postittaa äänensä Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kirjeäänen on oltava perillä oikeassa keskusvaalilautakunnassa viimeistään perjantaina 7.6.2024 ennen kello 19. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta www.vaalit.fi/kirjeaanestys.

Äänioikeusilmoitus on lähetetty kaikille äänioikeutetuille 

Digi- ja väestötietovirasto on lähettänyt ilmoituksen äänioikeudesta joko kirjeenä kotiin tai sähköisesti Suomi.fi-palveluun. Ilmoitus lähetettiin sähköisesti niille, jotka ovat tilanneet viranomaistiedotteet Suomi.fi-palveluun. Tulevissa vaaleissa on äänioikeutettuja Suomessa noin 4,5 miljoonaa.

Ehdokkaiden tiedot löytyvät vaalien tieto- ja tulospalvelusta

Helsingin vaalipiirilautakunta vahvisti EU-vaalien ehdokasasettelun 10.5.2024. Ehdokkaiden nimet ja heidän ehdokasnumeronsa löytyvät oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta. Ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa.

Henkilöllisyyden todistaminen äänestyspaikalla

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään äänestyspaikalla. Henkilöllisyyden voi todistaa virallisella kuvallisella asiakirjalla, kuten ajokortilla, poliisin myöntämällä henkilökortilla tai passilla. Oleellista on, että vaalivirkailija voi varmistua äänestäjän henkilöllisyydestä. Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa voimassa olevaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia varten tarvitaan kaksi passikuvaa.

Seuraa äänestysaktiivisuutta verkossa 

Vaalien tieto-ja tulospalvelussa voi seurata ennakkoäänestyksen vilkkautta. Verkkoon päivitetään ennakkoäänestyksen alettua tunnin välein tiedot ennakkoon äänestäneiden määrästä koko maassa, vaalipiireissä ja kunnissa.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Laura Nurminen, puh. 02951 50008, [email protected] 
erityisasiantuntija Elina Rissanen, puh. 02951 50248, [email protected]
vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. 02951 50128, [email protected]

Tietoa EU-vaaleista ja äänestämisestä www.vaalit.fi
Digi- ja väestötietoviraston äänestyspaikkapalvelu www.aanestyspaikat.fi

Sivun alkuun