Hyppää sisältöön
Media

Euroopan siviili- ja kauppaoikeudellinen verkosto esillä Lakimiespäivillä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2019 10.14
Uutinen

Oikeusministeriö on mukana Lakimiesliiton järjestämässä Lakimiespäivä-tapahtumassa perjantaina 11. lokakuuta. Tämänvuotisen Lakimiespäivän teemoina ovat oikeusvaltio ja demokratia, digitaalinen tulevaisuus sekä vastuullisuus ja kestävä kehitys.

Oikeusministeriö on paikalla esittelemässä Euroopan siviili- ja kauppaoikeudellista verkostoa. Tilaisuudessa jaetaan tietoa verkoston tarjoamasta tuesta ja työkaluista oikeusalan ammattilaisille rajat ylittävien siviilioikeudellisten asioiden hoidossa. Tapahtumaan osallistutaan osana EU:n rahoittamaa kansallisen siviilioikeudellisen verkoston kehittämishanketta.

Yhteistyöverkosto luo yhteyksiä ja lujittaa luottamusta

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto on yhteistyöverkosto, joka yksinkertaistaa ja tehostaa yhteistyötä jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten välillä. Samalla se edistää EU:n säädösten käytännön soveltamista ja täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla.

Verkosto ylläpitää yleisölle avointa verkkosivustoa Euroopan komission hallinnoimassa Euroopan oikeusportaalissa. Verkkosivustolla on runsaasti tietoa sekä kansalaisille että oikeusalan ammattilaisille kaikilla unionin kielillä kansallisesta, EU:n ja kansainvälisestä lainsäädännöstä siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Verkosto on ollut toiminnassa vuodesta 2002.

Jäsenvaltioiden nimeämillä yhteysviranomaisilla on keskeinen rooli verkoston toiminnassa. Suomen yhteysviranomaisena toimii oikeusministeriö. Suomessa verkoston toimintaa tukee vuonna 2016 perustettu kansallinen verkosto, johon on nimetty edustajat tuomioistuimista, oikeusavusta, Asianajajaliitosta ja Valtakunnanvoudinvirastosta. Oikeusministeriössä käynnissä olevan hankkeen tavoitteena on sekä kehittää vuonna 2016 Suomeen perustetun kansallisen ja rajat ylittävän siviilioikeudellisen verkoston toimintaa, että parantaa sen tunnettavuutta.

Lisätietoa verkostosta ja Euroopan oikeusportaalista 

Sivun alkuun