Hoppa till innehåll
Media

Europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område ett av temana under Juristdagarna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2019 10.14
Nyhet

Justitieministeriet deltar fredagen den 11 oktober i Juristdagarna som ordnas av Finlands Juristförbund. Temana för årets Juristdagar är rättsstaten och demokratin, den digitala framtiden samt ansvarstagande och hållbar utveckling.

Justitieministeriet ska presentera Europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område. Under dagen ges information om det stöd och de verktyg som nätverket kan erbjuda de rättstillämpare som arbetar med gränsöverskridande civilrättsliga mål. Temat hänför sig till ett EU-finansierat projekt för att utveckla ett nationellt civilrättsligt nätverk.

Samarbetsnätverken skapar kontakter och stärker förtroendet

Europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område är ett samarbetsnätverk som stöder och effektiviserar samarbetet mellan medlemsstaternas straffrättsliga myndigheter. Nätverket främjar samtidigt också tillämpningen och genomförandet av EU-rättsakter på privaträttens område bland annat genom att i den europeiska e-juridikportal som förvaltas av Europeiska kommissionen upprätthålla en öppen webbsida för allmänheten. På webbplatsen hittar medborgare och rättstillämpare mycket information på alla unionens språk om lagstiftningen inom civil- och handelsrätt på nationell, EU och internationell nivå. Nätverket har varit verksamt sedan 2002.

De kontaktmyndigheter som utsetts av medlemsstaterna har en central roll i nätverkets verksamhet. I Finland är kontaktmyndigheten justitieministeriet. Nätverkets verksamhet stöds av det nationella nätverk i Finland som grundades 2016. Till detta nätverk har man utsett företrädare för domstolarna, rättshjälpen, Advokatförbundet och Riksfogdeämbetet. Syftet med det projekt som pågår vid justitieministeriet är både att utveckla och att öka kännedomen om verksamheten i det nationella och gränsöverskridande nätverk på privaträttens område som grundades i Finland 2016.

Bekanta dig med nätverket och den europeiska e-juridikportalen  

Tillbaka till toppen