Hyppää sisältöön
Media

Suomi alkaa soveltaa YK:n kauppakonventiota kokonaisuudessaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 30.5.2012 21.00
Tiedote -

Suomi on peruuttanut varauman, jonka se on tehnyt ratifioidessaan vuonna 1987 kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn yleissopimuksen (CISG). Varauman perusteella Suomi ei ole tähän saakka noudattanut yleissopimuksen II osaa, joka koskee sopimuksen tekemistä.

Varauman peruuttaminen tulee voimaan 1.6.2012. Kesäkuun alusta lähtien Suomi siis soveltaa kansainvälistä tavaran kauppaa koskeviin sopimuksiin yleissopimusta kokonaisuudessaan.

Yleissopimus ei koske kotimaassa harjoitettavaa kauppaa, joten varauman peruuttaminen ei vaikuta kotimaankauppaan sovellettavaan lainsäädäntöön. Suomen ja muiden Pohjoismaiden tekemien varaumien johdosta yleissopimusta ei jatkossakaan miltään osin sovelleta Pohjoismaiden väliseen kauppaan.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, p. 02951 50228
erityisasiantuntija Laura Määttänen, p. 02951 50332
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun