Hyppää sisältöön
Media

Eräiden vakavimpien rikosten valmistelu rangaistavaksi elokuun alusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.7.2013 6.23
Tiedote -

Rikosten valmistelun rangaistavuus laajenee elokuun alusta, kun sitä koskeva lainmuutos tulee voimaan. Rangaistaviksi tulevat eräiden törkeimpien rikosten eli henkirikoksen, törkeän pahoinpitelyn, panttivangin ottamisen ja törkeän ryöstön valmistelu. Valmisteluna rangaistavaa on myös näiden rikosten tekemisestä sopiminen.

Valmistelun erillisellä rangaistavuudella on käytännössä merkitystä vain silloin, kun teko todella jää vain valmistelun asteelle eikä siis täytettyä rikosta tai edes sen yritystä tapahdu.

Valmistelun rangaistavuuden ehtona on aina, että tekijän nimenomaisena aikomuksena on tehdä rikos. Rikoksen valmistelusta ei voida syyttää, jos vaara rikoksen toteutumisesta on vähäinen. Henkilö on rangaistusvastuusta vapaa myös, jos hän on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen valmistelusta tai estänyt sen jatkumisen.

Tiettyjen vakavimpien rikosten valmistelu on jo tähän asti ollut rangaistavaa. Esimerkiksi huumausainerikoksen, rahanväärennyksen ja terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelun kriminalisointi on perustunut kansainvälisiin ja eurooppalaisiin velvoitteisiin.

Rikoslain 1.8.2013 voimaan tulevien uusien säännösten mukaan törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen murhan, tapon, surman tai törkeän pahoinpitelyn valmisteluun syyllistyy henkilö, joka rikoksen tekemistä varten pitää hallussaan ampuma- tai teräasetta tai muuta hengenvaarallista välinettä tai muuten rikokseen erityisesti soveltuvaa tekovälinettä. Valmistelurikokseen syyllistyy myös, jos sopii toisen kanssa henkirikoksen tai törkeän pahoinpitelyn tekemisestä tai laatii sitä koskevan yksityiskohtaisen suunnitelman. Rikoksen valmistelua on myös se, jos palkkaa, käskee tai muuten yllyttää toista henkirikokseen tai törkeään pahoinpitelyyn taikka lupautuu tai tarjoutuu tekemään sen. Enimmäisrangaistuksena teosta voidaan tuomita neljä vuotta vankeutta.

Panttivangin ottamisen valmistelusta voidaan tuomita vankeutta enintään kolme vuotta. Siihen syyllistyy henkilö, joka panttivangin ottamista varten pitää hallussaan ampuma- tai teräasetta tai muuta hengenvaarallista välinettä tai muuten rikoksen tekemiseen erityisesti soveltuvaa välinettä. Panttivangin ottamisen valmistelusta voidaan tuomita myös se, joka valmistaa tai hankkii rikoksen toteuttamiseen tarvittavan tilan. Rikokseen syyllistyy myös, jos sopii toisen kanssa panttivangin ottamisesta, laatii sitä koskevan yksityiskohtaisen suunnitelman tai hankkii rikoksen tekemisessä tarpeellisen erityisen tiedon.

Törkeän ryöstön valmistelun enimmäisrangaistus on kolme vuotta vankeutta. Siihen syyllistyy henkilö, joka törkeän ryöstön tekemistä varten pitää hallussaan ampuma- tai teräasetta tai muuta hengenvaarallista välinettä tai muuten rikoksen tekemiseen erityisesti soveltuvaa apuvälinettä. Törkeän ryöstön valmistelusta voidaan tuomita myös se, joka hankkii rikoksen tekemisessä tarpeellisen erityisen tiedon. Samoin rangaistusvastuuseen joutuu, jos sopii toisen kanssa törkeän ryöstön tekemisestä tai laatii sitä koskevan yksityiskohtaisen suunnitelman.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa (paikalla 17.7. asti), puh. 02951 50248, ja
lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala (paikalla 12.8. alkaen), puh. 02951 50486,
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun