Hoppa till innehåll
Media

Förberedelse till vissa grova brott blir straffbart från och med början av augusti

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.7.2013 6.23
Pressmeddelande -

Kriminaliseringen av förberedelse till brott utvidgas vid ingången av augusti, när en lagändring som gäller detta träder i kraft. Förberedelse till vissa av de grövsta brotten, dvs. brott mot liv, grov misshandel, tagande av gisslan och grovt rån, blir straffbart. Som straffbar förberedelse räknas också ett avtal om att begå dessa brott.

I praktiken har det att förberedelse är straffbart skilt för sig betydelse enbart i de fall där förberedelsen inte leder till ett fullbordat brott eller ens till ett försök till brott.

Förutsättningen för straffbarheten är alltid att gärningsmannen har haft för avsikt att begå ett brott. Åtal för förberedelse till brott kan inte väckas, om faran för att brottet fullbordas är liten. Personen är fri från straffansvar också om han eller hon frivilligt har avstått från förberedelsen till brottet eller förhindrat att brottet fortsätter.

Förberedelse till vissa av de allvarligaste brotten är redan nu straffbart. Till exempel förberedelse till narkotikabrott, penningförfalskning och brott som begås i terroristiskt syfte har kriminaliserats på basis av internationella och europeiska förpliktelser.

Enligt de nya strafflagsbestämmelserna som träder i kraft den 1 augusti 2013 ska den som i syfte att begå ett brott innehar ett skjut- eller eggvapen eller något annat livsfarligt redskap som är jämförbart med dessa eller ett redskap som är särskilt lämpat som hjälpmedel vid brottet dömas för förberedelse till grovt brott mot liv och hälsa, dvs. mord, dråp, dråp under förmildrande omständigheter eller grov misshandel. Också den som med någon annan kommer överens om att begå eller gör upp en detaljerad plan för att begå ett brott mot liv eller grov misshandel gör sig skyldig till ett förberedelsebrott. Som förberedelse till brott betraktas också att man lejer eller befaller någon annan eller på annat sätt anstiftar till ett brott mot liv eller grov misshandel eller lovar eller erbjuder sig att begå brottet. Maximistraffet för gärningen är fängelse i fyra år.

Straffet för förberedelse till tagande av gisslan är fängelse i högst tre år. Till detta brott gör sig skyldig den som i syfte att ta någon som gisslan innehar ett skjut- eller eggvapen eller något annat livsfarligt redskap som är jämförbart med dessa eller ett redskap som är särskilt lämpat som hjälpmedel vid brottet. För förberedelse till tagande av gisslan kan också dömas den som ställer i ordning eller skaffar ett utrymme som behövs för att begå brottet. Också den som med någon annan kommer överens om att ta någon som gisslan eller gör upp en detaljerad plan för detta gör sig skyldig till ett förberedelsebrott.

Maximistraffet för förberedelse till grovt rån är fängelse i tre år. Till detta brott gör sig skyldig den som i syfte att begå grovt rån innehar ett skjut- eller eggvapen eller något annat livsfarligt redskap som är jämförbart med dessa eller ett hjälpmedel som är särskilt lämpat som hjälpmedel vid brottet. För förberedelse till grovt rån kan även dömas den som skaffar särskilda upplysningar som behövs vid begåendet av brottet. Straffansvaret gäller även den som med någon annan kommer överens om att begå eller gör upp en detaljerad plan för att begå grovt rån.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Asko Välimaa (på plats t.o.m. den 17 juli), tfn 02951 50248, och
lagstiftningsrådet Jussi Matikkala (på plats fr.o.m. den 12 augusti), tfn 02951 50486,
e-post: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen