Hyppää sisältöön
Media

Hallitus ehdottaa ulosottotoimen organisoimista yhdeksi virastoksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 31.5.2018 13.46
Tiedote

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen ulosoton uudistamiseksi. Esityksessä ulosottolaitos organisoitaisiin yksiportaiseksi. Uudistuksen tavoitteena on ulosottotoimen tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen oikeusturvaa vaarantamatta.

Esityksen mukaan Valtakunnanvoudinvirastosta ja 22 ulosottovirastosta muodostettaisiin yksi valtakunnallinen virasto, Ulosottolaitos. Siirtymällä yhden viraston ulosotto-organisaatioon ja keskittämällä toimintojen johtamista voidaan resurssit saada nykyistä tehokkaammin ja joustavammin käyttöön. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna.

Ulosottolaitoksella olisi Valtakunnanvoudinvirastoa vastaava, hallinnosta huolehtiva keskushallinto. Esityksen mukaan ulosottolaitosta johtaisi valtakunnanvouti apunaan apulaisvaltakunnanvouti. Heillä olisi ulosottomiehen asema. Ulosottomiesten asemaan itsenäisinä lainkäyttöviranomaisina esityksellä ei olisi vaikutuksia.

Uudistuksessa myös ulosoton täytäntöönpanotehtävät jaettaisiin uudella tavalla eri henkilöstöryhmille asian laadun ja vaativuuden mukaan. Perustäytäntöönpanossa käsiteltäisiin rutiiniluonteisia ulosottoasioita, kun taas laajassa täytäntöönpanossa käsiteltäisiin vaativampia ja enemmän harkintavaltaa sisältäviä asioita. Erityistäytäntöönpano puolestaan vastaisi nykyistä ulosoton erikoisperintää. Laajan täytäntöönpanon ulosottotehtävät toimitettaisiin alueellisissa ulosottoyksiköissä.   Perustäytäntöönpanon ja erityistäytäntöönpanon tehtävät taas käsiteltäisiin valtakunnallisesti.

Uudistus voi vaikuttaa henkilöstön määrään siten, että ulosottolaitoksen palveluksesta poistuvien henkilöiden tilalle ei aina palkata uutta henkilöä.

Ulosottotoimella on merkittävä rooli yhteiskunnan velkavastuun toteuttamisessa ja valtiontaloudessa. Esimerkiksi vuonna 2016 perittiin runsaat miljardi euroa eri velkojien saatavia, joista noin 420 miljoonaa euroa tuli valtiolle. Uudistuksen tarkoituksena on varmistaa, että ulosottotoimi pystyy myös tulevaisuudessa julkisen talouden sopeuttamisesta huolimatta toimimaan tehokkaasti ja laadukkaasti. Velkojien ja velallisten oikeusturvan tasapainoinen toteutuminen pyritään turvaamaan.

Ulosottolaitoksen toimipaikoista säädetään myöhemmin erillisellä oikeusministeriön asetuksella. Päätökset ulosoton toimipaikkaverkostosta tehdään vuoden loppuun mennessä. 

Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö Merja Muilu, puh. 0295150 200, [email protected] 

Sivun alkuun