Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää rikoksesta epäillyn lapsen oikeuksiin parannuksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2018 14.05
Tiedote

Rikoksesta epäiltyjen tai syytettyjen lasten oikeuksia rikosprosessin aikana halutaan parantaa ja yhtenäistää EU:ssa.

Hallitus antoi tänään eduskunnalle lakiesityksen, joka koskee EU:n niin sanotun lapsidirektiivin edellyttämiä muutoksia Suomen lainsäädäntöön.

Esityksen mukaan säännöksiä poliisin velvollisuudesta ilmoittaa epäillylle hänen oikeuksistaan täydennettäisiin. Alle 18-vuotiaalle olisi ilmoitettava muun muassa hänen huoltajansa oikeudesta olla läsnä kuulustelussa. Poliisin olisi ilmoitettava alaikäiselle vapautensa menettäneelle käytettävissä olevista tutkintavankeuden vaihtoehdoista, kuten matkustuskiellosta.

Lakiin lisättäisiin säännökset tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa alaikäiselle syytetylle hänen oikeuksistaan. Hänelle olisi ilmoitettava muun muassa siitä, että hänen yksityisyytensä suojaamiseksi asia voidaan käsitellä tuomioistuimessa yleisön läsnä olematta.

Lisäksi eurooppalaiseen pidätysmääräysmenettelyyn liittyen täydennettäisiin säännöksiä velvollisuudesta ilmoittaa luovutettavaksi pyydetylle alaikäiselle hänen oikeuksistaan.

Syyttäjällä olisi jatkossa velvollisuus tehdä seuraamusselvityspyyntö myös silloin, jos nuori epäilty on ulkomaan kansalainen ja hänen vakinainen asuntonsa on muualla kuin Suomessa. Seuraamusselvityksessä arvioidaan, miten seuraamuksen valinnalla voidaan edistää nuoren rikoksesta epäillyn sosiaalista selviytymistä.

Alle 18-vuotias tutkintavanki on nykyisin pidettävä erillään aikuisista tutkintavangeista, jollei hänen etunsa muuta vaadi. Esityksen mukaan tutkintavankeuden aikana 18 vuotta täyttänyt tutkintavanki voitaisiin edelleen pitää erillään muista aikuisista tutkintavangeista, jos se olisi perusteltua hänen olosuhteensa huomioon ottaen.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 11.6.2019, jolloin direktiivi on pantava jäsenvaltioissa täytäntöön.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, puh. 02951 50438, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/paatokset
 

Sivun alkuun