Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen föreslår förbättringar i rättigheterna för barn som misstänks för brott

Justitieministeriet
11.10.2018 14.05
Pressmeddelande

EU vill förbättra och förenhetliga de rättigheter som barn som misstänks eller åtalas för brott har under straffprocessen.

Regeringen överlämnade i dag till riksdagen ett förslag till de ändringar i finsk lagstiftning som EU:s så kallade barndirektiv förutsätter.

Enligt förslaget ska bestämmelserna om polisens skyldighet att underrätta misstänkta om deras rättigheter kompletteras. Minderåriga misstänkta ska underrättas bl.a. om att deras vårdnadshavare har rätt att närvara vid förhör. Polisen ska underrätta en frihetsberövad minderårig om alternativa åtgärder till häktning, såsom reseförbud.

I lagen ska intas bestämmelser om domstolens skyldighet att underrätta en minderårig åtalad om hans eller hennes rättigheter. Minderåriga ska underrättas bl.a. om att man för att skydda deras integritet kan handlägga ärendet vid domstol utan att allmänheten är närvarande. 

Därtill ska man komplettera bestämmelserna om skyldigheten att underrätta en minderårig som begärts utlämnad om hans eller hennes rättigheter. Denna ändring hänför sig till det europeiska arresteringsorderförfarandet.

Åklagaren ska i fortsättningen vara skyldig att begära påföljdsutredning också då den unga brottsmisstänkta är utländsk medborgare och inte har stadigvarande bostad i Finland. I en påföljdsutredning bedöms hur man med valet av påföljd kan främja en ung brottsmisstänkts anpassning i samhället.

I dagens läge ska minderåriga häktade hållas avskilda från vuxna häktade, om deras fördel inte kräver något annat. Enligt förslaget kan en häktad som under häktningen har fyllt 18 år fortfarande hållas avskild från andra vuxna häktade, om det är motiverat med hänsyn till hans eller hennes omständigheter.

Ändringarna avses träda i kraft den 11 juni 2019, då direktivet ska genomföras i medlemsstaterna.

Ytterligare information:

Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50438, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen