Hyppää sisältöön
Media

Hallitus haluaa edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista pörssiyhtiöiden hallituksissa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.2.2015 13.21
Tiedote

Hallitus teki tänään 19. helmikuuta periaatepäätöksen sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumisesta pörssiyhtiöiden hallituksissa. Tarkoituksena on edistää mahdollisimman pätevien hallituksen jäsenten valintaa siten, että eri sukupuolta olevilla ehdokkailla on tasapuoliset mahdollisuudet tulla valituiksi.

Päätöksessä tavoitteeksi asetetaan, että suurissa ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä naisia ja miehiä on vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä vuoden 2020 alkuun mennessä. Tavoitteen piiriin kuuluu tällä hetkellä noin 60 yhtiötä eli puolet kaikista pörssiyhtiöistä.

Suurten ja keskisuurten pörssiyhtiöiden tulee viimeistään kesäkuun 2016 loppuun mennessä asettaa ja julkistaa yhtiökohtainen tavoite tasapuolisen edustuksen saavuttamisesta. Vuodesta 2017 lähtien yhtiöiden on vuosittain julkistettava, miten tavoitteiden toteutumisessa on edistytty sekä toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi.

Hallitus seuraa aktiivisesti tavoitteen toteutumista ja yhtiöiden toimia ja arvioi 2017?2018 mahdollisia lainsäädäntötarpeita.

Sukupuolten tasapuolinen edustus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa on edennyt viime vuosina ja on eurooppalaisittain hyvällä tasolla. Hallitus ei pidä kehitystä kuitenkaan tavoitteen kannalta vielä riittävänä. Tasapuolisen edustuksen toteutumista pörssiyhtiöissä arvioitiin hallituksen iltakoulussa 14. tammikuuta tasa-arvo-ohjelman loppuraportin yhteydessä.

Suomalaisissa pörssiyhtiöissä naisten osuus on noussut kaikkien yhtiöiden hallituksissa vuoden 2008 keskimäärin 12 prosentista 23 prosenttiin vuonna 2014, suurissa pörssiyhtiöissä luku on noin 30 prosenttia ja valtioenemmistöisissä pörssiyhtiöissä noin 40 prosenttia. Hallituskaudella 2011?2015 suurissa ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä tasa-arvokehitys on hidastunut.

EU:ssa naisia on keskimäärin 20 prosenttia suurimpien pörssiyhtiöiden hallituksissa tai hallintoneuvostoissa. Vaihtelu maiden välillä on kuitenkin suurta, ja tilastotiedot koskevat vain suurten pörssiyhtiöiden hallituksia tai hallintoneuvostoja.

EU:n komissio julkisti vuonna 2012 direktiiviehdotuksen, joka koskee sukupuolten tasapuolista edustusta pörssiyhtiöiden hallintoelimissä. Suomessa direktiiviehdotuksen soveltamisalaan kuuluisi noin 90 pörssiyhtiötä. Direktiiviehdotuksen käsittely on kesken EU:n neuvostossa, jossa sitä vastustavilla mailla on hyväksymisen estävä määrävähemmistö.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, puh. 02951 50220 (sähköposti: [email protected])

 
Sivun alkuun