Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Epäillyn luovuttamista ja kansainvälisiä perheoikeusasioita järkevöitettäisiin

Oikeusministeriö 13.11.2014 13.40
Tiedote -

Hallitus esittää, että rikoksesta epäillyn tai tuomitun luovuttamista koskevat asiat Suomen ja muiden EU-maiden sekä Pohjoismaiden välillä keskitettäisiin Helsingin käräjäoikeuteen, samoin eräät kansainväliset perheoikeudelliset asiat. Muutoksenhakuun korkeimmalta oikeudelta tarvittaisiin jatkossa valituslupa. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle tänään 13. marraskuuta.

Nykyisin rikoksesta epäillyn luovuttamisesta toiseen EU-maahan ja Pohjoismaahan päätetään Helsingin, Oulun, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon käräjäoikeuksissa. Jatkossa päätöksenteko keskitettäisiin Helsingin käräjäoikeuteen, joka voisi halutessaan käyttää videoyhteyttä asian käsittelyssä. Sen ratkaisusta voi valittaa suoraan korkeimpaan oikeuteen, mutta jatkossa vain, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Helsingin käräjäoikeuteen siirrettäisiin käsiteltäväksi tietyt kansainväliset ulkomaisen päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat perheoikeusasiat, jotka nykyisin on ensimmäisenä oikeusasteena käsitellyt Helsingin hovioikeus. Jatkossa Helsingin käräjäoikeus muun muassa vahvistaisi ulkomaisia ratkaisuja, jotka koskevat esimerkiksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta.

Esityksen mukaan näissä asioissa muutosta voitaisiin hakea käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen Helsingin hovioikeudelta ja edelleen korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan. Lapsen palauttamista koskevat asiat käsiteltäisiin edelleen ensin Helsingin hovioikeudessa, mutta muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttäisi tässäkin asiassa valituslupaa.

Lisäksi esitetään, että korkeimmassa oikeudessa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja lapsen palauttamista koskevat valitukset olisi mahdollista käsitellä kolmen jäsenen kokoonpanossa.

Kansalaisten asioiden hoitoa halutaan myös helpottaa siten, että ulkomaisia avioeropäätöksiä voitaisiin tunnustaa ilman tuomioistuimen vahvistusta nykyistä laajemmin.

Esitys perustuu oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan vuosille 2013 - 2025. Tavoitteena on vähentää asioiden käsittelyyn tarvittavaa työmäärää ja järkevöittää työnjakoa eri tuomioistuinasteiden välillä oikeusturvaa vaarantamatta. Samalla turvataan vaatimus tämän tyyppisten asioiden käsittelemisestä kiireellisesti.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, puh. 02951 50246 (luovuttamisasiat)
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi
lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, puh. 02951 50260 (kansainväliset perheoikeusasiat)
HUOM. sähköposti: etunimi.h.sukunimi(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson