Hoppa till innehåll
Media

Handläggningen av internationella familjerättsliga ärenden och ärenden som gäller utlämning för brott ska rationaliseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2014 13.40
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att ärenden som gäller utlämning av personer misstänkta eller dömda för brott mellan Finland och de övriga EU-medlemsstaterna samt de övriga nordiska länderna ska koncentreras till Helsingfors tingsrätt. Detsamma föreslås i fråga om vissa internationella familjerättsliga ärenden. Enligt förslaget ska sökande av ändring i tingsrättens beslut hos högsta domstolen i fortsättningen förutsätta besvärstillstånd. Regeringens proposition överlämnades till riksdagen i dag den 13 november.

För närvarande fattas beslut om utlämning av brottsmisstänkta till ett annat EU-land eller nordiskt land vid Helsingfors, Uleåborgs, Birkalands och Norra Savolax tingsrätter. I fortsättningen ska beslutsfattandet i dessa ärenden koncentreras till Helsingfors tingsrätt, som ska ges möjlighet att ordna behandlingen med hjälp av en videoförbindelse, om tingsrätten anser det vara lämpligt. Ändring i tingsrättens beslut ska kunna sökas direkt hos högsta domstolen, men till skillnad från nuläget ska detta förutsätta besvärstillstånd.

Handläggningen av vissa internationella familjerättsliga ärenden som gäller erkännande och verkställbarhetsförklaring av ett utländskt beslut ska också överföras till Helsingfors tingsrätt. För närvarande handläggs dessa ärenden i Helsingfors hovrätt i första instans. I fortsättningen ska Helsingfors tingsrätt bland annat fastställa utländska avgöranden som gäller till exempel vårdnad om barn och umgängesrätt.

Enligt propositionen ska tingsrättsbeslut i dessa ärenden i fortsättningen kunna överklagas hos Helsingfors hovrätt och vidare hos högsta domstolen, om högsta domstolen meddelar besvärstillstånd. Ärenden som gäller återlämnande av barn ska fortfarande handläggas i Helsingfors hovrätt i första instans, men sökande av ändring hos högsta domstolen ska också i dessa ärenden förutsätta besvärstillstånd.

Därtill föreslås det att besvär som gäller utlämning för brott och återlämnande av barn ska kunna handläggas i högsta domstolen i en sammansättning med tre ledamöter.

Syftet är också att göra det lättare för medborgare att uträtta ärenden genom att utländska beslut om äktenskapsskillnad i större utsträckning ska kunna erkännas utan fastställelse av domstol.

Propositionen baserar sig på reformprogrammet för rättsvården för åren 2013-2025. Syftet är att minska det arbete som behandlingen av dessa ärenden kräver och rationalisera arbetsfördelningen mellan domstolsinstanserna utan att rättssäkerheten äventyras. Samtidigt säkerställs att dessa ärenden i enlighet med lagens krav behandlas skyndsamt.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Katariina Jahkola, tfn 02951 50246 (ärenden som gäller utlämning för brott)
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260 (internationella familjerättsliga ärenden)
OBS. e-post: förnamn.h.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen