Hyppää sisältöön
Media

Harmaan talouden torjuntaohjelmalla nopeutetaan talousrikosten käsittelyä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.1.2012 12.49
Tiedote -

- Olen tyytyväinen, että pystymme ohjelmalla nopeuttamaan talousrikosasioiden koko käsittelyketjua ja parantamaan viranomaisten yhteistoimintaa, kommentoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson hallituksen tänään hyväksymää harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa vuosille 2012-15.

Ohjelmaa aiotaan oikeusministeriön hallinnonalalla toteuttaa kohdentamalla voimavaroja talousrikosasioiden käsittelyn nopeuttamiseen. Konkursseihin liittyvien talousrikosten torjuntaa tehostetaan uudistamalla työnjakoa syyttäjän, konkurssiasiamiehen toimiston ja pesänhoitajien kesken. Rikoshyödyn tuomitsemisessa sovellettavan käännetyn todistustaakan käyttöönottoa selvitetään. Ulosoton erikoisperintää vahvistetaan, jotta voidaan puuttua täytäntöönpanoa välttelevien velallisten väärinkäytöksiin.

Hallitusohjelmassa kohdennettiin harmaan talouden torjuntaan oikeusministeriön hallinnonalalle 4,6 miljoonaa euroa kuluvana vuonna. Siitä tuomioistuinten osuus on 1,4 miljoonaa euroa, ulosottolaitoksen 1,2 miljoonaa euroa ja syyttäjälaitoksen 2 miljoonaa euroa.

Oikeuslaitoksessa joudutaan hallitusohjelmasta johtuvien määrärahaleikkausten vuoksi kohdistamaan voimavaroja sisäisesti uudelleen. Esimerkiksi tuomioistuimissa määrärahaleikkaukset aiheuttavat kuluvana vuonna 3 miljoonan euron vajauksen. Jotta resursseja voidaan kohdentaa talousrikosasioihin harmaan talouden ohjelman mukainen määrä, on tuomioistuinten resursseja muilta osin kohdennettava uudelleen.

Tulevina vuosina oikeuslaitoksen menopaineet ylittävät hallituksen kehyspäätöksen mukaisen määrärahatason. Menopaineet aiheutuvat mm. vanhentuvan tietotekniikan ja toimitilojen uudistamisesta. Jotta hallitusohjelman mukaiset keskeiset uudistukset voitaisiin toteuttaa, tarvitaan noin 20 miljoonan euron vuotuinen määrärahalisäys.

Ministeriössä on myös vireillä oikeusturvaohjelman valmistelu. Alustavasti on kartoitettu uusia toimia, joilla voidaan vähentää tuomioistuimiin saapuvien asioiden määrää ja tehostaa menettelyjä. Näitä toimenpiteitä linjataan kevään aikana.

Lisätietoja: ministeri Henrikssonin erityisavustajat Robin Harms, puh. 09 1605 67506
ja Malin Brännkärr, puh. 09 1605 67520, s-postit: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun