Hyppää sisältöön
Media

Henriksson: Kuntauudistuksen kielelliset vaikutukset pitää arvioida

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2012 15.24
Tiedote -

- Kuntauudistus herättää huolta monissa. Niin kuntien päättäjät kuin asukkaatkin ruotsinkielisissä ja kaksikielisissä kunnissa ovat hyvin epävarmoja uudistuksen kielellisistä seurauksista. Hallitus on tietoinen problematiikasta, joka liittyy kielellisiin oikeuksiin eri puolilla maata, sanoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Helsingissä pidetyssä seminaarissa Kansalliskielet kuntauudistuksessa.

Pääministerin johdolla hallitusohjelman mukaisesti valmistellaan parhaillaan kansallista kielistrategiaa. Hankkeen ohjausryhmä päätti jo ensimmäisessä kokouksessaan, että kuntauudistus on toteutettava siten, että kielelliset oikeudet turvataan käytännössä.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on korostanut kielellisten perusoikeuksien turvaamista hallinnollisten uudistusten yhteydessä. Kielellisten vaikutusten kattava arvioiminen on välttämätöntä erityisesti silloin, kun hallinnolliset muutokset vaikuttavat mahdollisuuteen saada palveluja omalla kielellä.

- Kuntauudistukseen liittyvässä säädösvalmistelussa tulee ottaa huomioon kielelliset vaikutukset. Samoin mm. sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevassa lainsäädännössä on määriteltävä palveluntuottajan kielelliset velvollisuudet ja potilaan kielelliset oikeudet.

Kuntaliitosvalmistelussa kielelliset vaikutukset tulee arvioida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta olisi mahdollista punnita eri vaihtoehtoja.

- Kuntien tehtävänä on nyt antaa lausuntonsa virkamiestyöryhmän kuntaliitosselvityksestä. Siinä on tärkeää ottaa esille myös kielelliset seikat erilaisissa liitostilanteissa. Kuntien lausunnot ovat hyvin tärkeitä jatkotyöskentelyn kannalta ja toivonkin, että kunnilta tulee perusteltuja ja rakentavia ehdotuksia, oikeusministeri Henriksson painotti.

Lisätietoja: erityisavustaja Malin Brännkärr, puh. 09 1606 7520

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun