Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hovi- ja hallinto-oikeusverkosto muuttuu huhtikuun alusta

Oikeusministeriö 20.3.2014 9.59
Tiedote -

Hovioikeuksien määrä vähenee yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrä kahdella, kun hovi- ja hallinto-oikeusverkoston uudistus toteutuu huhtikuun alusta.

Kouvolan hovioikeus ja Kuopiossa sijaitseva Itä-Suomen hovioikeus yhdistyvät uudeksi Itä-Suomen hovioikeudeksi, jonka sijaintipaikka on Kuopio. Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeudet yhdistyvät uudeksi Itä-Suomen hallinto-oikeudeksi sijaintipaikkanaan Kuopio. Yhdistyvä Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeus sijoittuu Ouluun. Se on nimeltään Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Yhdistämisten tavoitteena on vahvistaa tuomioistuinverkostoa niin, että oikeusturva voidaan taata muuttuvissa yhteiskunnallisissa oloissa. Nykyinen hovioikeusverkosto on peräisin 1970-luvun lopulta, jolloin hovioikeuksiin saapuneiden asioiden määrä oli lähes kaksi kertaa suurempi. Nykyinen hallinto-oikeusverkosto on rakennettu vasta runsaat kymmenen vuotta sitten. Tuomioistuinten toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut tässä ajassa paljon.

Hovioikeuksien asiamääriä tasataan myös tuomiopiirimuutoksilla. Huhtikuun alusta Kainuun käräjäoikeus siirtyy Itä-Suomen hovioikeuden tuomiopiiristä Rovaniemen hovioikeuden tuomiopiiriin. Lisäksi Hyvinkään käräjäoikeus siirtyy Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin, kun se on tähän asti kuulunut Kouvolan hovioikeuden tuomiopiiriin.

Hallinto-oikeuksien asiamäärien tasaamiseksi ja saman aluehallintoviranomaisen asioiden ohjautumiseksi samaan hallinto-oikeuteen Kouvolan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin tähän asti kuulunut Päijät-Hämeen maakunta siirtyy Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin.

Kouvolaan ja Rovaniemelle jäävät pysyvät istuntopaikat

Asioiden käsittely hovi- ja hallinto-oikeuksissa on pääkäsittelyjä ja suullisia käsittelyjä lukuun ottamatta kirjallista. Itä-Suomen hovioikeus järjestää jatkossakin pääkäsittelyjä myös Kouvolassa, jonne jää pysyvä istuntopaikka. Hallinto-oikeuksilla puolestaan on pysyvät istuntopaikat myös Kouvolassa ja Rovaniemellä suullisten käsittelyjen järjestämiseksi.

Pysyvillä istuntopaikoilla ei ole tuomioistuinten kansliaa eikä henkilökuntaa, vaan tuomioistuimet järjestävät niissä tarvittaessa pääkäsittelyjä ja suullisia käsittelyjä. Tästä poiketen Itä-Suomen hovioikeudella on siirtymäkautena - enintään vuoden 2016 loppuun - Kouvolassa henkilöstöä siellä järjestettävien pääkäsittelyjen hoitamiseksi.

Kouvolan hovioikeudesta sekä Kouvolan ja Rovaniemen hallinto-oikeuksista osa henkilöstöä siirtyy uusiin yhdistettyihin tuomioistuimiin Kuopioon ja Ouluun, osa on siirtymässä tai jo siirtynyt muihin tuomioistuimiin eri paikkakunnilla sekä useiden eri viranomaisten palvelukseen. Kouvolan hallinto-oikeudesta kahdeksan työntekijää siirtyy Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kaikkiaan nyt toteutuva rakenneuudistus koski lähes sataa virkamiestä niissä tuomioistuimissa, joiden toiminta lakkaa huhtikuun alusta.

Hovioikeuspaikkakuntia ovat jatkossa Kuopion ja Rovaniemen lisäksi Helsinki, Turku ja Vaasa. Hallinto-oikeus on Kuopion ja Oulun lisäksi Helsingissä, Hämeenlinnassa, Turussa ja Vaasassa. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin toimii Maarianhaminassa käräjäoikeuden yhteydessä.

Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos, puh. 02951 50428

Anna-Maja Henriksson