Hoppa till innehåll
Media

Reformen av hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas struktur träder i kraft

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2014 9.59
Pressmeddelande -

Till följd av reformen av hovrätts- och förvaltningsdomstolsnätverket som träder i kraft vid ingången av april minskar antalet hovrätter med en och antalet förvaltningsdomstolar med två.

Kouvola hovrätt och Östra Finlands hovrätt, som ligger i Kuopio, slås samman till att bilda Östra Finlands hovrätt, som placeras i Kuopio. Därtill slås Kouvola och Kuopio förvaltningsdomstolar samman till att bilda Östra Finlands förvaltningsdomstol, som också placeras i Kuopio. Norra Finlands förvaltningsdomstol, som bildas genom att slå samman Uleåborgs och Rovaniemi förvaltningsdomstolar, placeras i Uleåborg.

Målet med sammanslagningarna är att stärka domstolsnätverket så att rättsskyddet kan garanteras i de föränderliga samhälleliga förhållandena. Det nuvarande hovrättsnätverket daterar sig från slutet av 1970-talet, då antalet inkomna ärenden i hovrätterna var nästan dubbelt så stort som nu. Det nuvarande nätverket av förvaltningsdomstolar byggdes upp för endast drygt tio år sedan. Domstolarnas verksamhetsmiljö har dock ändrats mycket sedan dess.

Antalet ärenden i hovrätterna jämnas t också ut genom domkretsändringar. Vid ingången av april överförs Kajanalands tingsrätt från Östra Finlands hovrätts domkrets till Rovaniemi hovrätts domkrets. Därtill överförs Hyvinge tingsrätt till Helsingfors hovrätts domkrets. Den har hittills har hört till Kouvola hovrätts domkrets.

För att jämna ut antalet ärenden i förvaltningsdomstolarna och för att styra ärenden från samma regionförvaltningsmyndighet till samma förvaltningsdomstol överförs Päijänne-Tavastlands landskap från Kouvola förvaltningsdomstols domkrets till Tavastehus förvaltningsdomstols domkrets.

I Kouvola och Rovaniemi finns fortfarande permanenta sammanträdesplatser

Med undantag av huvudförhandlingar och muntliga förhandlingar sker behandlingen av ärenden skriftligt i hovrätterna och förvaltningsdomstolarna. Östra Finlands hovrätt ordnar också i fortsättningen huvudförhandlingar även i Kouvola, där domstolen fortfarande har en permanent sammanträdesplats. Förvaltningsdomstolarna å sin sida har permanenta sammanträdesplatser också i Kouvola och Rovaniemi för ordnande av muntliga förhandlingar.

De permanenta sammanträdesplatserna har inte domstolskansli eller personal, utan domstolarna ordnar vid behov huvudförhandlingar och muntliga förhandlingar på sammanträdesplatserna. Östra Finlands hovrätt kommer dock att ha personal i Kouvola under övergångsperioden – dvs. högst fram till utgången av 2016 – för att sköta de huvudförhandlingar som ordnas där.

En del av personalen vid Kouvola hovrätt samt vid Kouvola och Rovaniemi förvaltningsdomstolar övergår till de nya sammanslagna domstolarna i Kuopio och Uleåborg, medan en del håller på att övergå eller redan har övergått till att arbeta vid andra domstolar på olika orter eller hos olika myndigheter. Från Kouvola förvaltningsdomstol övergår åtta arbetstagare till Tavastehus förvaltningsdomstol. Allt som allt berör strukturreformen sammanlagt nästan hundra tjänstemän vid de domstolar vars verksamhet upphör vid ingången av april.

I fortsättningen ligger hovrätterna i Helsingfors, Kuopio, Rovaniemi, Vasa och Åbo. Förvaltningsdomstolarna kommer att ligga i Helsingfors, Kuopio, Tavastehus, Uleåborg, Vasa och Åbo. Ålands förvaltningsdomstol finns i Mariehamn i samband med Ålands tingsrätt.

Ytterligare upplysningar:
biträdande avdelningschef Heikki Liljeroos, tfn 02951 50428

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen