Hyppää sisältöön
Media

Hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmä laajenee lokakuun alusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.9.2015 10.26
Tiedote
Hovioikeuksissa vuodesta 2011 käytössä ollut jatkokäsittelylupajärjestelmä laajenee. Lokakuun alusta alkaen kaikki riita- ja hakemusasiat sekä suuri osa rikosasioista tulee jatkokäsittelyluvan piiriin.

Jatkokäsittelylupajärjestelmä tarkoittaa sitä, että kaikista käräjäoikeuden ratkaisuista voi edelleen valittaa hovioikeuteen, mutta hovioikeus ottaa täyteen tutkintaan vain ne asiat, joille se on myöntänyt jatkokäsittelyluvan. Luparatkaisu tehdään kirjallisen aineiston perusteella.

Lokakuun alusta alkaen jatkokäsittelylupa tarvitaan kaikissa riita- ja hakemusasioissa. Tavallisimpia hakemusasioita ovat esimerkiksi maksukyvyttömyyteen ja ulosottoon liittyvät valitukset. Myös mm. lapsen huoltoa, asumista ja elatusta koskevat asiat kuuluvat jatkossa jatkokäsittelylupajärjestelmän piiriin.

Rikosasioissa syytetty, syyttäjä ja rikoksen uhri tarvitsevat lokakuun alusta alkaen jatkokäsittelyluvan, jos annettu tuomio asiassa on enintään 8 kuukautta vankeutta. Tätä ankarammissa rangaistuksissa lupaa ei tarvita.

Tähän asti hovioikeuden jatkokäsittelylupaa on edellytetty velkaa tai muuta rahasaamista koskevissa riita-asioissa, joissa niin sanottu häviöarvo on korkeintaan 10 000 euroa. Häviöarvolla tarkoitetaan erotusta asianosaisen hovioikeudessa esittämän vaatimuksen ja käräjäoikeuden ratkaisun välillä.

Rikosasioissa syytetty on tarvinnut jatkokäsittelyluvan, jos hänet on tuomittu enintään 4 kuukauden vankeusrangaistukseen. Syyttäjä ja rikoksen uhri ovat tarvinneet luvan, jos valitus koskee rikosta, josta rangaistus on sakkoa tai enintään 2 vuotta vankeutta.

Uudistuksen tarkoituksena on selkeyttää lupajärjestelmää ja edistää sitä, että oikeudenkäynnin painopiste on käräjäoikeudessa.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, puh. 02951 50276,
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun