Hoppa till innehåll
Media

Hovrätternas system med tillstånd till fortsatt handläggning utvidgas i början av oktober

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.9.2015 10.26
Pressmeddelande
Hovrätterna tog år 2011 i bruk systemet med tillstånd till fortsatt handläggning vid hovrätterna. Nu utvidgas systemets tillämpningsområde. Från och med början av oktober blir tillståndssystemet tillämpligt i alla tvistemål och ansökningsärenden samt i en stor del av brottmålen.

I praktiken betyder systemet med tillstånd till fortsatt handläggning att alla tingsrättsavgöranden fortsättningsvis får överklagas hos hovrätten, men att ett besvär tas upp till fullskalig handläggning endast om hovrätten meddelar tillstånd till fortsatt handläggning i ärendet. Beslutet om huruvida tillstånd beviljas fattas utifrån det skriftliga rättegångsmaterialet.

Från och med början av oktober krävs tillstånd till fortsatt handläggning i alla tviste- och ansökningsärenden. De vanligaste ansökningsärendena är t.ex. besvär över beslut som gäller insolvens och utsökning. Också ärenden som gäller bl.a. vårdnad om barn, barns boende och underhåll för barn ska i fortsättningen omfattas av tillståndssystemet.

I brottmål behöver den åtalade, åklagaren och brottsoffret fr.o.m. början av oktober tillstånd till fortsatt handläggning, om domen i ärendet är fängelse i högst åtta månader. Om straffet är strängare än detta, behövs tillstånd inte.

Hittills har tillstånd till fortsatt handläggning krävts i sådana tvistemål som gäller skulder eller penningfordringar där det s.k. förlustvärdet är högst 10 000 euro. Med förlustvärde avses skillnaden mellan det krav som en part har framfört i hovrätten och tingsrättens avgörande.

I brottmål har svaranden behövt tillstånd till fortsatt handläggning, om han eller hon inte har dömts till strängare straff än fängelse i fyra månader. Åklagaren och brottsoffret har behövt tillstånd, om det för det brott som överklagandet gäller inte har föreskrivits strängare straff än böter eller fängelse i högst två år.

Målet med reformen är att skapa klarhet i tillståndssystemet och att betona att rättegångens tyngdpunkt ligger hos tingsrätten.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276,
e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen