Hyppää sisältöön
Media

Hovioikeuksien lukumäärää ja sijoittumista tarkastellaan 2010 käynnistettävässä selvityshankkeessa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.1.2010 10.00
Tiedote -

Vuoden 2010 aikana on oikeusministeriössä tarkoitus käynnistää hovioikeuksien ja hallinto-oikeuksien rakenteita koskeva selvityshanke, minkä jälkeen voidaan ottaa kantaa hovioikeuksien lukumäärään ja niiden sijoittumiseen tulevaisuudessa. Tämä selviää oikeusministeri Tuija Braxin tänään antamasta vastauksesta kansanedustaja Ilkka Kantolan ym. kirjalliseen kysymykseen, joka koskee Turun hovioikeuden toiminnan turvaamista myös jatkossa.

Selvityshankkeessa tarkastellaan yhtäältä hovioikeuksien ja hallinto-oikeuksien määrää, sijoittumista sekä mahdollisilla uudistuksilla saavutettavia etuja ja toisaalta niistä mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Hovioikeuksien määrää ja sijoittumista tarkastellaan lähinnä taloudellisesta, historiallisesta, alueellisesta, kielellisestä sekä erityisesti oikeusturvan toteutumisen näkökulmasta. Lisäksi täytyy ottaa huomioon ylimmän oikeustieteellisen opetuksen ja tutkimuksen sijainti.

Ministeri Braxin mukaan oikeudenkäyntimenettelyjen muutokset, asioiden määrissä ja rakenteissa tapahtunut kehitys sekä julkisen talouden kehitysnäkymät pakottavat arvioimaan uudelleen myös hovioikeuksien toimintarakenteiden tehokkuuden. Vastaavasti tulee tarkasteluun alueellisten hallintotuomioistuinten määrä ja rakenne sekä niiden toiminnallinen tehokkuus.

Hovioikeuksia on nykyisin kuusi: Helsingissä, Kuopiossa, Kouvolassa, Rovaniemellä, Turussa ja Vaasassa. Yleisiä alueellisia hallintotuomioistuimia ovat Helsingin, Turun, Hämeenlinnan, Vaasan, Kouvolan, Kuopion, Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeudet.

Lisätietoja:
erityisavustaja Johanna Hautakorpi, puh. 09 1606 7506
(sähköposti: [email protected])

Vastaus kirjalliseen kysymykseen

Tuija Brax
Sivun alkuun