Hoppa till innehåll
Media

Ett projekt för att utreda antalet och belägenheten av hovrätterna startas 2010

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.1.2010 10.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har för avsikt att under år 2010 starta ett projekt för att utreda hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas strukturer. Efter detta är det möjligt att ta ställning till hur många hovrätter det ska finnas i framtiden och var de ska ligga. Detta framgår av justitieminister Tuija Brax svar till det skriftliga spörsmålet som bl.a. riksdagsledamot Ilkka Kantola har ställt beträffande tryggandet av Åbo hovrätts verksamhet även i framtiden.

Projektet syftar till att utreda antalet och belägenheten av hovrätterna och förvaltningsdomstolarna samt fördelarna och nackdelarna av eventuella reformer. Vid utredningen av hovrätternas antal och belägenhet beaktas bl.a. ekonomiska, historiska, regionala och språkliga aspekter samt i synnerhet tryggandet av rättsskyddet. Dessutom beaktas belägenheten av den högsta juridiska utbildningen och forskningen.

Enligt minister Brax ger ändringarna i rättegångsförfarandena, utvecklingen som skett i antalet ärenden och strukturerna samt utvecklingsperspektiven för de offentliga finanserna anledning att omvärdera effektiviteten av hovrätternas verksamhetsstrukturer. Också de regionala förvaltningsdomstolarnas antal, struktur och verksamhetsmässiga effektivitet ska utredas.

För närvarande finns det sex hovrätter som ligger i Helsingfors, Kuopio, Kouvola, Rovaniemi, Åbo och Vasa. De allmänna regionala förvaltningsdomstolarna ligger i Helsingfors, Åbo, Tavastehud, Vasa, Kouvola, Kuopio, Uleåborg och Rovaniemi.

Närmare upplysningar:
specialmedarbetare Johanna Hautakorpi, tfn 09 1606 7506
(e-post: fö[email protected])

Tuija Brax
Tillbaka till toppen