Hyppää sisältöön
Media

Ihmiskaupan vastainen työ edistää kaikkien turvallisuutta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.5.2021 9.31
Tiedote
Ihmiskaupan vastainen työ

Valtioneuvoston eilen hyväksymä ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma edistää ihmiskaupan ilmituloa, tehostaa rikosvastuun toteutumista ja parantaa ihmiskaupan uhrien asemaa. Viidelle strategiselle tavoitteelle perustuva toimintaohjelma sisältää 55 konkreettista toimenpidettä. Ihmiskaupan vastainen työ lisää kaikkein turvallisuutta ja vahvistaa laillisesti toimivien yritysten kilpailumahdollisuuksia.

Ihmiskaupan tunnistamista on tarpeen kehittää koko rikosprosessissa. Esitutkintaviranomaisten, erityisesti poliisin, osaamista ihmiskaupparikollisuuteen liittyen parannetaan ja ihmiskaupparikosten torjuntaa ja tutkintaa tehostetaan. Toimintaohjelma sisältää toimenpiteitä myös syyttäjä-, tuomioistuin- ja rikosseuraamuslaitokselle.

- Ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman yhtenä tärkeänä tavoitteena on, että kaikki työn kannalta keskeiset viranomaiset tuntevat ihmiskauppailmiön peruspiirteet sekä osaavat puuttua siihen ja ohjata uhrit avun piiriin. Myös viranomaisyhteistyötä on kehitettävä, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Ihmiskauppa tulee edelleen harvoin ilmi uhrien tekemien rikosilmoitusten kautta. Ilmitulon esteitä pyritään nyt purkamaan kehittämällä lainsäädäntöä ja viranomaiskäytäntöjä niin, että uhrit kokevat turvalliseksi ja hyödylliseksi kääntyä viranomaisten puoleen ja tehdä rikosilmoitus kokemastaan hyväksikäytöstä.

Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevaa lainsäädäntöään kehitetään turvaamaan nykyistä paremmin yhdenvertaiset palvelut ihmiskaupan uhreille valtakunnallisesti. Auttamisen ja rikosprosessin välistä yhteyttä on syytä muuttaa niin, että uhrit saavat apua rikosprosessin alkamisesta, etenemisestä tai lopputuloksesta riippumatta. Myös uudelleen uhriksi joutumista on tärkeä ehkäistä. Lainuudistuksen yhteydessä turvataan uhrien oikeus turvalliseen ja tuettuun asumispalveluun.

Ihmiskauppa on jatkuvasti muuntuva ilmiö ja myös uusien tai toistaiseksi vähän ilmitulleiden ihmiskaupan muotojen torjumiseen on varauduttava. Ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen ja tukemiseen erikoistuneiden järjestöjen toiminnan jatkuvuus on niin ikään tärkeä varmistaa. Myös yrityksiä ja työmarkkinajärjestöjä tarvitaan ihmiskaupan torjuntaan. 

Nyt hyväksytyn toimintaohjelman seurannasta vastaa oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä. Ihmiskaupan vastainen työ on poikkihallinnollinen kokonaisuus, jota viedään eteenpäin useiden ministeriöiden ja viranomaisten yhteistoimintana. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti keväällä 2020 työryhmän valmistelemaan työperäisen hyväksikäytön vastaisia toimenpiteitä osana harmaan talouden torjunnan strategiaa ja sosiaali- ja terveysministeriö asetti viime kesänä työryhmän, jonka tehtävänä on laatia uusi laki ihmiskaupan uhrien auttamiseksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Venla Roth, p. 0295 150 011, [email protected] 

Ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-901-8

Sivun alkuun