Hyppää sisältöön
Media

Ihmiskaupan vastaisen työn koordinaation vaihtoehtoja selvitetään

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.8.2021 15.39
Uutinen

Oikeusministeriö on käynnistänyt selvitystyön, jossa tarkastellaan sitä, miten ihmiskaupan vastaisen työn koordinaatio valtioneuvostossa tulisi tulevaisuudessa järjestää, jotta se tukee parhaiten työlle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Ihmiskaupan vastaisen työn poikkihallinnollisuus ja sidosryhmien suuri määrä korostavat toimivan koordinaation tarvetta.

Ihmiskaupan vastaisen työn tavoitteena on edistää ihmiskaupan ilmituloa, tehostaa rikosvastuun toteutumista, parantaa ihmiskaupan uhrien asemaa sekä ehkäistä ja vähentää ihmiskauppaa. Työtä viedään eteenpäin useiden ministeriöiden ja viranomaisten yhteistoimintana. Valtioneuvoston toukokuussa hyväksymässä ihmiskaupan vastaisessa toimintaohjelmassa on linjattu, että ihmiskaupan vastaisten ja siihen liittyvien toimien tehokas yhteensovittaminen edellyttää valtioneuvostotasoista koordinaatiota myös jatkossa. Tehokas ihmiskaupan vastainen työ vaatii lisäksi hyvää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, kuten järjestöjen ja yritysten, kanssa.

Nyt tilatussa selvityksessä etsitään muun muassa vaihtoehtoja koordinaation sijoituspaikalle, organisointitavoille, yhteistyörakenteelle sekä vaadituille resursseille. Selvitystyön toteuttaa Broad Scope Management Consulting Oy ja selvitysraportti ehdotuksineen on pyydetty toimittamaan oikeusministeriölle 15.11.2021 mennessä.  

Lue lisää ihmiskaupan vastaisesta työstä.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Venla Roth, p. 02 951 50011
 

Sivun alkuun