Hoppa till innehåll
Media

Alternativa sätt att samordna arbetet mot människohandel utreds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2021 15.39
Nyhet

Justitieministeriet har inlett en utredning för att undersöka hur samordningen av arbetet mot människohandel i statsrådet i framtiden bör ordnas för att bäst stödja uppnåendet av de mål som uppställts för arbetet. Att arbetet mot människohandel omspänner flera olika sektorer inom förvaltningen och engagerar ett stort antal intressegrupper betonar behovet av en fungerande samordning.

Syftet är att göra det lättare att avslöja människohandel, att effektivisera realiserandet av straffansvaret, att förbättra ställningen för offer för människohandel samt att förebygga och minska människohandel. Arbetet förs vidare i samarbete mellan flera ministerier och myndigheter. Enligt den handlingsplan mot människohandel som statsrådet godkände i maj kräver en effektiv samkörning av åtgärderna mot och i anslutning till människohandel samordning på statsrådsnivå även i fortsättningen. Ett resultatrikt arbete mot människohandel kräver dessutom ett gott samarbete med det civila samhället, såsom organisationer och företag.

I den utredning som nu beställts söker man bland annat alternativ till den plats där samordningen utförs, sätten att organisera arbetet, samarbetsstrukturen och de resurser som behövs. Utredningen genomförs av Broad Scope Management Consulting Oy och utredningsrapporten jämte förslag ska tillställas justitieministeriet senast den 15 november 2021.

Läs mera om arbetet mot människohandel.

Ytterligare information:
Venla Roth, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 011
 

Tillbaka till toppen