Hyppää sisältöön
Media

ILO-sopimuksen täytäntöönpano perustuu hallituksen ja saamelaiskäräjien yhteisymmärrykseen

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.11.2014 15.48
Tiedote -

Julkisuudessa on keskusteltu ILO:n yleissopimuksen nro 169 ratifiointiin liittyvän selityksen oikeudellisesta luonteesta. Suomen hallitus ja saamelaiskäräjät ovat ratifiointia valmistellessaan neuvotelleet annettavaksi selityksen, jossa hallitus ja saamelaiskäräjät toteavat yhteisymmärryksensä yleissopimuksen ja erityisesti sen maaoikeuksia koskevan 14 artiklan määräysten täytäntöönpanon pohjasta Suomessa.

Selityksen keskeinen sisältö on, ettei sopimukseen sitoutumisen johdosta puututa saamelaisten kotiseutualueella olevien maa- ja vesialueiden omistus- tai hallintaoikeuksiin.

Valtio voi kansainvälisen oikeuden mukaan ilmaista valtiosopimukseen sitoutumisen yhteydessä käsityksensä eli antaa selityksen (eng. declaration) siitä, miten jotakin sen epäselvänä tai tulkinnanvaraisena pitämää sopimusmääräystä on sovellettava.

ILO-sopimuksen 34 artiklan mukaan sopimusvaltiot panevat sopimusmääräykset täytäntöön toimenpitein, joiden laatu ja laajuus ratkaistaan joustavasti kunkin maan erityisolosuhteet huomioon ottaen.

Selitykseen on siten kirjattu hallituksen ja saamelaiskäräjien yhteisymmärrykseen perustuva kansallinen ratkaisu siitä, miten yleissopimuksen ja erityisesti 14 artiklan määräyksiä sovelletaan ja pannaantäytäntöön Suomessa.

Saamelaisasioiden ministerityöryhmä on käsitellyt ratifiointivalmisteluja ja oikeusministeriö on neuvotellut asiasta saamelaiskäräjien kanssa. Hallituksen esitys asiasta on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuun aikana. Selityksen antamiseen on tarkoitus pyytää eduskunnan suostumus ja selitys on tarkoitus liittää yleissopimuksen sitoutumisasiakirjoihin.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, puh. 02951 50318,
neuvotteleva virkamies Camilla Busck-Nielsen, puh. 02951 50278

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun