Hoppa till innehåll
Media

Verkställigheten av ILO-konventionen baserar sig på samförstånd mellan regeringen och sametinget

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2014 15.48
Pressmeddelande -

Den rättsliga arten av förklaringen som hänför sig till ratificeringen av ILO-konventionen nr 169 har väckt diskussion i offentligheten. Finlands regering och sametinget har vid beredningen av ratificeringen förhandlat fram en förklaring till konventionen, där regeringen och sametinget uttrycker sitt samförstånd som grund för hur konventionen och särskilt bestämmelserna i artikel 14 ska verkställas i Finland.

Det viktigaste innehållet i förklaringen är att man på grund av konventionen inte ingriper i ägande- eller besittningsrättigheter i fråga om land- och vattenområden i samernas hembygdsområde.

Enligt internationell rätt kan en stat i samband med anslutning till en internationell konvention uttrycka sin åsikt, det vill säga avge en förklaring (declaration), om hur en konventionsbestämmelse som staten anser vara oklar eller lämna rum för tolkning ska tillämpas.

Enligt artikel 34 i ILO-konventionen ska konventionsstaterna verkställa konventionsbestämmelserna genom åtgärder vilkas art och omfattning bestäms på ett flexibelt sätt med hänsyn till varje lands speciella förhållanden.

I förklaringen som baserar sig på ett samförstånd mellan Finlands regering och sametinget noteras därmed den nationellalösningen för hur konventionen och särskilt bestämmelserna i artikel 14 ska verkställas i Finland.

Beredningen av ratificeringen har behandlats i ministerarbetsgruppen för samefrågor och justitieministeriet har förhandlat om ärendet med sametinget. Avsikten är att en regeringsproposition som gäller detta överlämnas till riksdagen i november. I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna förklaringen och avsikten är att förklaringen fogas till konventionens godkännandeinstrument.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Sami Manninen, tfn 02951 50318,
konsultativ tjänsteman Camilla Busck-Nielsen, tfn 02951 50278

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen