Hyppää sisältöön
Media

Junamatkustajien oikeuksia ehdotetaan parannettaviksi EU:ssa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.11.2017 13.30
Tiedote

Junamatkustajien oikeuksia halutaan EU:ssa vahvistaa samalla, kun rautatiealan kilpailukykyä parannetaan. Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle tiedoksi komission syyskuussa tekemän ehdotuksen uudeksi EU:n asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista.

Asetus korvaisi toteutuessaan voimassa olevan vuonna 2007 annetun EU:n ns. rautatievastuuasetuksen. Tavoitteena on päivittää asetuksen säännökset vastaamaan toimintaympäristössä ja unionilainsäädännössä tapahtuneita muutoksia, kun rautatiemarkkinat on avattu kilpailulle.

Ehdotus sisältää joukon tarkistuksia voimassa olevaan asetukseen. Merkittävimmät niistä liittyvät soveltamisalaa koskevien poikkeusmahdollisuuksien supistamiseen sekä vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksien parantamiseen. Asetus sisältää uutena säännöksenä kiellon syrjiä hinnoittelussa matkustajan kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella. Matkustajien tiedonsaantia matkasta ja oikeuksistaan mm. matkaketjutilanteessa parannettaisiin.

Asetusehdotus ei toisi Suomessa yleisesti olennaista parannusta matkustajansuojan tasoon, sillä Suomi ei ole käyttänyt kaikkia nykyisen asetuksen sallimia poikkeusmahdollisuuksia. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeudet saada tietoa esteettömällä tavalla paranisivat. Rautatieyritysten henkilöstön koulutusvaatimuksia vammaistietoisuuteen liittyen laajennettaisiin.

Valtioneuvosto katsoo, että vaikka Suomen näkökulmasta nykyisen asetuksen säännöksissä ei ole ollut merkittäviä puutteita, voidaan asetuksen uudistamista pitää perusteltuna matkustajansuojan EU:n jäsenvaltioissa ja rautatieyritysten tasapuolisten kilpailuedellytysten edistämiseksi. Moniin yksittäisiin säännöksiin liittyy seikkoja, joita on jatkoneuvottelujen kuluessa vielä selvitettävä.  

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, puh. 0295150266, sähköposti: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun