Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Hallintoasioissa kehitettävä sekä oikaisumahdollisuuksia että valitusjärjestelmää

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.1.2013 8.30
Tiedote -

- Hallintotuomioistuinten rooli ei rajoitu yksinomaan yksittäisten asianosaisten asioiden ratkaisemiseen. Hallintotuomioistuinten ratkaisut ohjaavat koko hallinnon toimintaa, totesi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson puhuessaan Hallintotuomioistuinpäivässä Helsingissä tänään.

- Perustuslakiin kirjattu hallinnon lainalaisuuden periaate - kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia - saa usein lopullisen sisältönsä vasta hallintotuomioistuinten ratkaisujen kautta.

Oikeusministerin mukaan kiristyvä valtiontaloudellinen tilanne leimaa myös tuomioistuinten toimintaa. On löydettävä keinoja tehostaa toimintoja siten, että oikeusturva voidaan taata jatkossakin.

- Keinoja asioiden vähentämiseksi hallintotuomioistuimissa samoin kuin muutoksenhakuketjujen pituutta on arvioitava uudelleen. Yksi käytännössä hyväksi havaittu keino muutoksenhakujen vähentämiseen on hallinnon toimiva oikaisuvaatimusjärjestelmä. Tätä tulee mahdollisuuksien mukaan laajentaa, Henriksson totesi.

- Kaikissa tuomioistuimissa tuomioistuintyön painopisteen tulisi olla osaavissa ensi asteen tuomioistuimissa. Muutoksenhaun tarpeen tulisi olla poikkeus eikä pääsääntö.

- Parhaillaan selvitetään sekä oikaisuvaatimuksen että valitusluvan käyttöalan laajentamista. Tavoitteena on kehittää sääntelyä nykyistä yhtenäisempään suuntaan niin, että muutoksenhakukeinot vastaavat perusteltua oikeussuojan tarvetta eri asiaryhmissä. Tarkoituksena on myös nopeuttaa ja tehostaa oikeussuojan antamista hallintoasioissa.

Tämä edellyttää Henrikssonin mukaan sitä, että myös valituslupajärjestelmä korkeimpaan hallinto-oikeuteen on otettava kriittiseen tarkasteluun.

- Myös eduskunnan perustuslakivaliokunta on pitänyt tarpeellisena arvioida ennakkoluulottomasti mahdollisuutta kehittää korkeimman hallinto-oikeuden roolia hallintolainkäyttöä ylimmän asteen linjaratkaisuin ohjaavan tuomioistuimen suuntaan, ministeri totesi.

Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Otto Andersson, puh. 02951 50165, ja kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta, puhelin 02951 50546

Sivun alkuun