Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeriö toteutti kauden päätökset onnistuneesti

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.5.2015 11.44
Tiedote

Oikeusministeriöstä annettiin kuluneella hallituskaudella yli 130 hallituksen esitystä. Oikeusministeriö on yksi niistä ministeriöistä, joka parhaiten onnistui toteuttamaan niitä päätöksiä, joista hallitusneuvotteluissa neljä vuotta sitten sovittiin. - Olen tyytyväinen ja ylpeä, siitä mitä olemme oikeusministeriössä saaneet aikaiseksi, toteaa väistyvä oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Oikeusministerinä Henriksson vastasi myös noin 300 kirjalliseen kysymykseen.

Rikosuhrien asemaa on vahvistettu niin, että vuoden 2016 aikana otetaan käyttöön rikoksentekijöiltä perittävä maksu, jolla kasvatetaan rikoksen uhrien tukipalveluihin kanavoitavaa valtion rahoitusta. Myös naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä on edistetty. Muun muassa rikoslakiin lisätty vainoamisen kieltävä rangaistussäännös tuli voimaan vuoden 2014 alusta. Syyskuussa 2014 astui voimaan seksuaalirikoslainsäädännön muutos, jossa seksuaalinen ahdistelu lisättiin uutena säännöksenä. Erityisen tärkeää on, että hallitus onnistui kiristämään raiskausrikoslainsäädännön niin, että alle 18-vuotiaaseen kohdistunut raiskaus käsitellään jatkossa aina törkeänä raiskauksena. Niin sanotusta lievästä raiskauksesta päästiin myös eroon.

Perheisiin liittyviä asioita on myös edistetty mm. ajanmukaistamalla isyyslakia. Suurin muutos koskee isyyden tunnustamismenettelyä selvissä tapauksissa. Jatkossa isyys on mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää.

Henriksson on tyytyväinen uuteen yhdenvertaisuuslakiin, joka ei vain kiellä syrjintää, vaan tekee yhdenvertaisuuden edistämisestä eri elämänaloja koskevan velvoitteen. Kieleen liittyvät kysymykset ovat hallituskauden aikana myös edenneet. Joulukuussa 2012 valtioneuvosto hyväksyi Suomen ensimmäisen kansalliskielistrategian, jolla pyritään turvaamaan se, että Suomessa jatkossakin olisi kaksi elinvoimaista kansalliskieltä, suomi ja ruotsi. Koska kansalliskielistrategia sisältää myös pitkän aikavälin tavoitteita ja toimia, tulisi strategiatyötä väliraportin mukaan jatkaa myös hallituskaudella 2015-2019. Tämän kuun alussa voimaan tulleella viittomakielilailla on tämän lisäksi edistetty viittomakieltä käyttävien kielellisten oikeuksien toteutumista.

Pikaluottolainsäädäntöä kiristettiin merkittävästi kesäkuun 2013 alusta ja muutoksella on jo todettu olevan selkeitä myönteisiä vaikutuksia. Vuoden alusta astui voimaan velkajärjestelylain muutos, joka antaa pienyrittäjälle mahdollisuuden hakea velkajärjestelyä. Toukokuun alusta yritysten välisten maksuaikojen sääntely muuttui niin, että maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä saatavissa saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Mia Wikström, puh. +358 2951 50300

Sivun alkuun