Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeriön talousarvioehdotus 2011

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 30.7.2010 9.07
Tiedote -

Oikeusministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 838 miljoonan euron määrärahoja vuoden 2011 valtion talousarvioon. Määrärahojen lisäys verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon on 27 miljoonaa euroa (3 %), jos jätetään huomiotta vuosittain paljon vaihtelevat vaalimenot.

Oikeusministeriö pitää edelleen tarpeellisena lisätä resursseja talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaan ja esittää tästä syystä yhteensä 2,8 miljoonan euron lisäystä tuomioistuinten, syyttäjien ja ulosottolaitoksen määrärahoihin. Rikoshyödyn takaisin saamiseksi ulosoton erikoisperintä pyritään laajentamaan valtakunnalliseksi sekä lisäämään konkurssipesien erityistarkastuksia. Lisäksi laajan WinCapita -talousrikosjutun käsittelyyn esitetään 1,6 miljoonaa euroa.

Tuomioistuinten keskimääräiset käsittelyajat ovat kohtuullisia, mutta osa asioista viipyy pitkään. Yli vuoden kestäneet asiat pidetään erityisseurannassa ja niiden käsittelyn etenemistä edistetään kaikin keinoin. Oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön yhteistyönä käynnistetään esitutkintaa, syyteharkintaa ja oikeudenkäyntien joutuisuuden parantamista koskevia toimenpiteitä.

Tuomioistuinten ja syyttäjien asianhallintajärjestelmät on tarkoitus uudistaa vuosina 2010-2014. Järjestelmien uusiminen osaltaan lyhentää käsittelyaikoja ja mahdollistaa sähköisen yhteistyön muiden viranomaisten kanssa. Hankkeen kustannukset ovat alustavan arvion mukaan 11,5 miljoonaa euroa, josta vuoden 2011 talousarvioon esitetään 2 miljoonaa euroa.

Hallituksen kehysneuvotteluissa sovitun mukaisesti lähisuhteissa tapahtuva lievä pahoinpitely muutetaan asianomistajarikoksesta yleisen syytteen alaiseksi rikokseksi. Muutos koskee myös lievää pahoinpitelyä, joka kohdistuu henkilöön hänen työtehtäviensä vuoksi. Uudistuksesta aiheutuviin kustannuksiin on valtiontalouden kehyksissä varattu tuomioistuimille ja syyttäjille yhteensä 1,5 miljoonan euron lisämääräraha, joka sisältyy myös budjettiesitykseen.

Hovioikeuksissa otetaan käyttöön jatkokäsittelylupa vuoden 2011 alusta lähtien. Uudistus nopeuttaa asioiden käsittelyä ja mahdollistaa sen, että muutoksenhaun kohteena olevan asian laatu voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon. Riita-asiassa jatkokäsittelylupa tarvitaan, jos riidan rahamäärä hovioikeudessa ei ylitä 10 000 euroa. Rikosasioissa jatkokäsittelyluvan tarve määräytyy tuomitun rangaistuksen perusteella.

Lapsiystävällisen oikeudenkäynnin edistämiseksi toteutetaan neljässä käräjäoikeudessa kokeilu asiantuntija-avustajan käytöstä lapsen huoltoa koskevissa asioissa. Oikeudenkäynnissä todistamista koskevia säännöksiä ryhdytään uudistamaan. Oikeusministeriön ehdotus sisältää myös lisärahaa rikosten uhrien tukipalvelujen parantamiseen.

Oikeustalon rakentamishanke on käynnissä Kotkassa sekä suunnitteilla Kuopiossa ja Joensuussa.

Rangaistusten täytäntöönpanossa jatketaan toiminnan painopisteen siirtämistä suljetuista laitoksista yhdyskuntaseuraamuksiin ja avolaitoksiin. Vuonna 2011 on tarkoitus ottaa käyttöön uusi valvontarangaistus, jossa tuomittu suorittaa lyhyehkön vankeusrangaistuksensa sähköisessä valvonnassa esimerkiksi jalkaan kiinnitetyn pannan ja seurantalaitteen avulla. Valvontarangaistuksen odotetaan täydessä laajuudessaan vähentävän päivittäistä vankilukua noin 130:llä.

Vankien hallitun vapauttamisen edistämiseksi on tarkoitus perustaavapauttamisyksiköitä. Lakkautettavan Konnunsuon vankilan vangit siirretään mm. Kuopion ja Mikkelin vankiloihin, joiden peruskorjaukset ja laajennukset saadaan käyttöön 2011.

Vuoden 2011 huhtikuussa toimitetaan eduskuntavaalit. Lisäksi valmistaudutaan seuraavan vuoden presidentinvaalin toimittamiseen. Kansalaisten mahdollisuuksia osallistua sekä vaikuttaa valmisteluun ja päätöksentekoon pyritään vahvistamaan. Erityisesti on tarvetta lisätä heikommin osallistuvien ryhmien, kuten nuorten ja maahanmuuttajien tietoisuutta omista osallistumismahdollisuuksistaan.

Lisätietoja:
talousjohtaja Harri Mäkinen, puh. (09) 1606 7600,
ylitarkastaja Raimo Ahola, puh. (09) 1606 7569 (tuomioistuimet)
sähköposti: [email protected]

Valtiovarainministeriön ehdotus valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseksi on osoitteessa http://www.vm.fi/budjetti

Sivun alkuun