Hyppää sisältöön
Media

Kansainvälisen oikeusavun antamista koskeva uusi laki voimaan lokakuun alusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 23.9.2015 12.07
Tiedote

Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuteen liittyvissä asioissa tulee voimaan lokakuun alusta. Uusi laki sisältää yleiset säännökset kansainvälisen oikeusavun antamisesta ja pyytämisestä sekä näitä täydentäviä säännöksiä esimerkiksi asiakirjojen tiedoksiannosta ja todisteiden vastaanottamisesta vieraassa valtiossa.

Laki nykyaikaistaa ja selkeyttää lainsäädäntöä, joka on ollut osin varsin vanhaa ja vaikeasti hahmotettavaa. Kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa on jo oma lakinsa.

Kansainvälinen oikeusapu on valtioiden välistä yhteistyötä asioissa, joissa on tarpeen suorittaa oikeudenkäyntiin liittyviä toimenpiteitä toisessa maassa kuin siinä, jossa oikeudenkäynti tapahtuu. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi haasteiden tiedoksianto, todisteiden vastaanottaminen ulkomailla ja tietojen hankkiminen vieraan valtion lainsäädännöstä tai oikeusjärjestyksestä.

Kansainvälistä oikeusapua koskevia normeja tarvitaan sekä tilanteessa, jossa suomalaiset tuomioistuimet tarvitsevat virka-apua ulkomailta että tilanteessa, jossa ulkomainen oikeusviranomainen kääntyy Suomen puoleen pyytäen toimenpiteiden suorittamista täällä.

Koska kysymys on valtioiden välisestä yhteystyöstä, alalla on voimassa lukuisia yleissopimuksia ja EU-lainsäädäntöä. Ne ovat aina ensisijaisia kansalliseen lakiin nähden. Uutta lakia sovelletaan siten niitä täydentävästi, tai silloin, kun oikeusapua tarvitaan eikä vieraan valtion kanssa ole sopimusta.

Laki sisältää myös säännöksiä ulkomaisen tuomion tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta. Laissa todetaan selkeästi nykyinen oikeustila eli se, ettei Suomessa tunnusteta tai panna täytäntöön vieraan valtion tuomioistuimen tuomioita, ellei siitä ole erikseen sovittu tai säädetty. Jos tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta on sovittu, edellyttää tämä usein täydentäviä säännöksiä. Uuteen lakiin on näitä tilanteita varten otettu säännöksiä esimerkiksi muutoksenhausta.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, puh. 02951 50276, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun