Hyppää sisältöön
Media

Kansalaisraati ideoi suomalaisen demokratian kehittämistä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2013 7.43
Tiedote -

Oikeusministeriö on yhdessä Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry:n kanssa perustanut Kansalaisraadin pohtimaan suomalaisen demokratian kehittämistapoja. Kansalaisraati on Suomessa uusi tapa kerätä suoraa kansalaispalautetta tärkeisiin yhteiskunnallisiin asioihin. Mukana raadissa on 30 kansalaista, jotka edustavat mahdollisimman kattavasti Suomen väestöä. Ensimmäinen tapaaminen on lauantaina 8. kesäkuuta Helsingissä.

Kaksi kertaa kokoontuvan raadin tuloksia hyödynnetään valtioneuvoston demokratiapoliittisen selonteon valmistelussa. Selonteko valmistuu vuoden 2014 keväällä, jolloin se annetaan eduskunnalle. Raatityöskentelyn tuloksia käytetään myöhemmin myös tieteellisten julkaisujen laadinnassa, kuten artikkeleissa ja opinnäytetyössä Tampereen yliopistoon.

Kansalaiskeskustelu verkossa kaikille avoimena

Kansalaisraati kokoontuu kesäkuun tapaamisen jälkeen uudelleen 14. syyskuuta. Tilaisuuksissa Kansalaisraadin jäsenet työstävät pienryhmissä näkemyksiään suomalaisen demokratian tilasta, ongelmista ja ratkaisuista. Tapaamisten lisäksi Kansalaisraati kommentoi tapaamisissa syntyneitä tuloksia Otakantaa.fi-verkkopalvelussa. Verkkokeskustelu käynnistyy elokuussa ja se on avoin kaikille kiinnostuneille.

Kansalaisraadin toiminta ja tulokset esitetään hankkeen loppuraportissa, joka julkistetaan
kansainvälisellä demokratiaviikolla 17. lokakuuta 2013.

Raati edistää avoimen hallinnon periaatteita

Suomi hyväksyttiin kansainväliseen Avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan huhtikuussa 2013. Toimintasuunnitelmassa julkinen hallinto Suomessa sitoutuu toimimaan entistä avoimemmin, selkeyttämään hallinnon kieltä, avaamaan hallinnon tietovarantoja ja lisäämään kansalaisten osallistumismahdollisuuksia.

Kansalaisraadin kokoaminen liittyy erityisesti osallistumismahdollisuuksien luomiseen ja avoimeen työskentelyyn hankkeiden valmisteluvaiheesta lähtien. Uudenlaisten osallistumismuotojen edistäminen on osa hallitusohjelmaa.

Lisätietoja:
Verkkosuunnittelija Oili Salminen, oikeusministeriö, puh. 02951 50588
[email protected],
tutkija Mika Saastamoinen, Kuluttajatutkimuskeskus, puh. 050 574 6122
[email protected],
erikoistutkija Mikko Rask, Kuluttajatutkimuskeskus, p. 050 322 2012
[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun