Hoppa till innehåll
Media

Medborgarrådet ger idéer för att utveckla den finländska demokratin

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2013 7.43
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsammans med Konsumentforskningscentralen och Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF rf inrättat Medborgarrådet som ska komma med idéer om hur den finländska demokratin kan utvecklas. I Finland är Medborgarrådet en ny kanal för att samla in direkt medborgarrespons om viktiga samhälleliga frågor. Rådet består av 30 medborgare som representerar Finlands befolkning så heltäckande som möjligt. Det första mötet hålls i Helsingfors lördagen den 8 juni.

Rådet samlas två gånger och dess resultat kommer att utnyttjas vid beredningen av statsrådets demokratipolitiska redogörelse. Redogörelsen blir färdig våren 2014, då den överlämnas till riksdagen. Resultaten av rådets arbete kommer att användas även senare vid utarbetandet av vetenskapliga publikationer, såsom artiklar och ett examensarbete vid Tammerfors universitet.

Medborgardiskussionen på webben är öppen för alla

Efter mötet i juni samlas Medborgarrådet på nytt den 14 september. Under dessa möten behandlas medlemmarnas åsikter om den finländska demokratins tillstånd och problem samt om möjliga lösningar i smågrupper. Rådet kommenterar också de resultat som uppnås under mötena på webbtjänsten Dinasikt.fi. Webbdiskussionen inleds i augusti och alla som är intresseradekan delta i diskussionen.

Medborgarrådets verksamhet och resultat kommer att presenteras i projektets slutrapport som offentliggörs under den internationella demokrativeckan den 17 oktober 2013.

Rådet främjar principerna för öppen förvaltning

Finland godkändes till det internationella partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning i februari 2013. I handlingsplanen förbinder sig den offentliga förvaltningen i Finland att agera ännu öppnare, göra förvaltningsspråket klarare, öppna datalagren inom förvaltningen och öka medborgarnas möjligheter att delta.

Medborgarrådet syftar särskilt till att skapa möjligheter till deltagande och att arbeta på ett öppet sätt redan i beredningsskedet. Målet att främja nya former av delaktighet ingår i regeringsprogrammet.

Ytterligare upplysningar:
webbplanerare Oili Salminen, justitieministeriet, tfn 02951 50588
[email protected],
forskare Mika Saastamoinen, Konsumentforskningscentralen, tfn 050 574 6122
[email protected],
specialforskare Mikko Rask, Konsumentforskningscentralen, tfn 050 322 2012
[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen