Hyppää sisältöön
Media

Kansalaisten talousosaamisen vahvistaminen pysyväksi osaksi ylivelkaantumisen torjuntaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2022 9.48
Tiedote

Kansalaisille tarjottavaa talousneuvontaa ja velkaongelmien ehkäisyä voidaan parantaa yhteistyöllä. Tämä käy ilmi juuri päättyneestä ennakoivan talousneuvonnan hankkeesta, jossa kehitettiin verkostomaisia toimintamalleja ylivelkaantumisen torjumiseksi. Työ kansalaisten talousosaamisen parantamiseksi jatkuu kiinteänä osana viranomaisten toimintaa.

Oikeusministeriön koordinoiman hankkeen tavoitteena oli saada taloudellisissa vaikeuksissa olevat henkilöt nykyistä varhaisemmassa vaiheessa neuvonnan piiriin madaltamalla avun saannin kynnystä. Hankkeessa oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta ja Ulosottolaitos loivat yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa toimintamalleja, joilla vahvistettiin kansalaisten oman talouden tuntemusta, hallintaa ja torjuttiin ylivelkaantumista. 

Vuosina 2019–2021 toteutettu hanke on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman toimia ylivelkaantumisen torjumiseksi. Taustalla on huoli siitä, että kotitalouksien velkaantuminen on kasvanut koko 2000-luvun.

- Oikeaan aikaan annetulla neuvonnalla ja kansalaisten talousosaamisen vahvistamisessa voidaan ennaltaehkäistä velkaongelmiin joutumista ja ongelmien syntymistä. Nyt hyväksi havaittuja keinoja otetaan entistä kiinteämmin mukaan viranomaisten toimintaa, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kertoo.

Yhdeksi parhaimmaksi toimintamalliksi osoittautui niin sanottu talousneuvolatoiminta. Talousneuvoloissa kansalaiset saavat neuvoja niin isoihin kuin pieniinkin talouskysymyksiinsä ja pääsevät tapaamaan muun muassa ulosoton, talous- ja velkaneuvonnan ja sosiaalitoimen asiantuntijoita. Jatkossa talousneuvoloiden toiminnasta on tarkoitus rakentaa pysyvä verkosto. 

Lisätietoja: 
erityisavustaja Maria Swanljung. p. 050 520 9395, [email protected]gov.fi
johtava asiantuntija Sanna Helesuo, p. 0295 150 005, [email protected]

Vaikuttavuutta ennakoivaan talousneuvontaan, Ennakoivan talousneuvonta -hankkeen loppuraportti
 

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun