Hoppa till innehåll
Media

Att stärka medborgarnas ekonomiska kompetens blir en bestående del av kampen mot överskuldsättning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2022 9.48
Pressmeddelande

Den ekonomiska rådgivningen till medborgarna för att förebygga skuldproblem kan förbättras genom samarbete. Detta framgår av ett nyligen avslutat projekt för proaktiv ekonomisk rådgivning. I projektet utvecklades nätverksbaserade strategier för att bekämpa överskuldsättning. Arbetet med att förbättra medborgarnas ekonomiska kompetens kommer att fortsätta som en integrerad del av myndigheternas verksamhet.

Målet med projektet, som samordnades av justitieministeriet, var att i ett tidigare skede slussa personer med ekonomiska svårigheter till rådgivning och hjälptjänster med låg tröskel. I projektet skapade rättshjälpsbyråernas ekonomi- och skuldrådgivning och Utsökningsverket i samarbete med olika aktörer verksamhetsmodeller för att stärka medborgarnas kunskaper om och hanteringen av sin egen ekonomi och för att motarbeta överskuldsättning. 

Projektet genomfördes 2019–2021 som en del av åtgärderna i statsminister Sanna Marins regeringsprogram för att bekämpa överskuldsättning. Bakom initiativet finns oron över att hushållens skuldsättning har ökat under hela 2000-talet.

- Genom att ge råd i rätt tid och stärka medborgarnas ekonomiska kunnande kan vi förebygga överskuldsättning och uppkomsten av problem. De metoder som nu har visat sig vara bra integreras i allt större utsträckning i myndigheternas verksamhet, berättar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Ekonomirådgivningen, en lågtröskeltjänst där man kan diskutera vardagliga penningfrågor, har visat sig vara en av de bästa verksamhetsmodellerna. Ekonomirådgivningen ger medborgarna råd i såväl stora som små ekonomiska frågor och där får de träffa experter inom bland annat utsökning, ekonomi- och skuldrådgivning och socialväsendet. Avsikten är att man i framtiden bygger upp ett permanent nätverk av byråer för ekonomirådgivning.

Mer information: 
Maria Swanljung, specialmedarbetare, tfn 050 520 9395, [email protected]
Sanna Helesuo, ledande sakkunnig, tfn 0295 150 005, [email protected]

Effektivare förebyggande ekonomirådgivning, Slutrapport från projektet för förebyggande ekonomirådgivning (på finska)

 

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen