Hyppää sisältöön
Media

Kansallinen demokratiaohjelma 2025 käyntiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2019 14.57
Tiedote

Kansallinen demokratiaohjelma 2025 käynnistyi tänään, kun oikeusministeriö asetti poikkihallinnollisen työryhmän valmistelemaan ja koordinoimaan sitä. Ohjelma kokoaa yhteen pääministeri Marinin hallitusohjelman lukuisat kansalaisyhteiskuntaa ja osallisuutta edistävät toimet. Työhön osallistuvat useat eri hallinnonalat.

Demokratiaohjelman tavoitteena on edistää jokaisen yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Osallistumiselle halutaan luoda sellaiset puitteet, että jokainen voi löytää itselleen sopivan tavan vaikuttaa. Tarkoitus on tuoda osallisuus julkisen hallinnon toiminnan keskiöön ja samalla lisätä ihmisten luottamusta yhteiskunnan instituutioihin.

Demokratiaa haastavat Suomessa muun muassa yhteiskunnallinen eriarvoistuminen ja keskusteluilmapiirin kärjistyminen sekä kansainväliset ilmiöt kuten kyberuhat ja vaalihäirintä. Demokratiaa tulee jatkuvasti kehittää vastaamaan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeita.

Poikkihallinnollisen ohjelman avulla on tarkoitus muun muassa kehittää uusia osallistumistapoja, edistää valmistelun avoimuutta ja kuulemista, vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä sekä edistää demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta. Lisäksi on tarkoitus asettaa parlamentaariset työryhmät selvittämään vaali-, puolue- ja puoluerahoituslainsäädännön ja kansalaisaloitelain kehittämistä sekä valmistelemaan avoimuusrekisterin perustamista.

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä seuraa ohjelman toteutumista. Ohjelma on tarkoitus valmistella avoimesti ja kansalaisyhteiskuntaa laajasti kuullen.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Niklas Wilhelmsson, puh. 02951 50348, [email protected]
erityisasiantuntija Liisa Männistö, puh. 02951 50231, [email protected]

Seuraa demokratiaohjelman etenemistä valtioneuvoston hankesivuilla

Sivun alkuun