Hyppää sisältöön
Media

Kansalliskielistrategian toimeenpano käynnistymässä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.3.2013 8.00
Tiedote -

Valtioneuvoston joulukuussa hyväksymän Kansalliskielistrategian toimeenpano käynnistyy. Oikeusministeriö aloittaa kansalliskielistrategian koordinoinnin käynnistämällä keskustelun strategian kannalta keskeisten toimijoiden kanssa sekä muodostamalla ministeriöiden yhdyshenkilöverkoston.

Strategian yleinen seurantavastuu on osoitettu oikeusministeriölle, ja tehtävää tullaan toteuttamaan avoimesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vastuu kansalliskielistrategian toimeenpanosta jakaantuu monen toimijan kesken. Tarkoituksena on perustaa valtioneuvoston kieliasioiden yhdyshenkilöverkosto strategian toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Strategiaan sisältyy myös mm. asenneilmapiiriin liittyviä osuuksia, jotka koskevat kansalaisyhteiskuntaa ja järjestöjä laajasti.

Kansalliskielistrategia hyväksyttiin valtioneuvostossa periaatepäätöksen muodossa. Lajissaan strategia on ensimmäinen maassamme. Strategia on kehittämishanke. Se ilmaisee hallituksen tahdon kahden elinvoimaisen kansalliskielen säilyttämiseen pitkälle tulevaisuuteen ja kerää yhteen tarvittavia konkreettisia toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Valtioneuvosto suosittelee päätöksessään, että etenkin kaksikieliset kunnat ja kuntayhtymät ottaisivat käyttöön strategiaan sisältyvät työvälineet sekä muun muassa nimittävät johdon tueksi kansalliskieliyhdyshenkilön. Tärkeää on myös kansalliskielten näkyvyyden lisääminen ja kielilainsäädännön systemaattinen soveltaminen hallinnon prosesseissa. Myös eri toimijoiden roolia asenteiden muokkauksessa korostetaan. Keskeisenä asiana strategiassa on kielikylpyopetuksen kehittäminen.

Oikeusministeriön lakisääteinen tehtävä on vastata kielilainsäädännön täytäntöönpanon seurannasta, joten valtioneuvoston kansalliskielistrategian seuranta niveltyy luontevasti samaan kokonaisuuteen.

Kansalliskielistrategia on pääministerin saatekirjeellä jaettu laajasti eri viranomaisille ja tuomioistuimille.

Kansalliskielistrategia löytyy valtioneuvoston verkkosivuilta. Julkaisua voi tilata oikeusministeriöstä Karin Hautamäeltä, [email protected].

Lisätietoja:
Johtaja Johanna Suurpää, puh. 02951 50534

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun