Hoppa till innehåll
Media

Verkställandet av nationalspråksstrategin inleds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.3.2013 8.00
Pressmeddelande -

Verkställandet av nationalspråksstrategin som statsrådet godkände i december inleds. Justitieministeriet påbörjar samordningen av nationalspråksstrategin genom att inleda en dialog med de mest centrala aktörerna och bilda ett nätverk av kontaktpersoner vid ministerierna.

Det allmänna ansvaret för uppföljningen av strategin har ålagts justitieministeriet och arbetet kommer att ske i ett öppet samarbete med olika aktörer. Ansvaret för verkställandet av nationalspråksstrategin faller på flera aktörer. För att genomföra åtgärdsförslagen ska det inom statsrådet skapas ett nätverk av kontaktpersoner i språkfrågor. I strategin behandlas också bl.a. möjligheterna att skapa ett mer positivt attitydklimat, vilket i hög grad gäller även medborgarsamhället och olika organisationer.

Statsrådet godkände nationalspråksstrategin i form av ett principbeslut. Detta är den första språkstrategin i vårt land. Nationalspråksstrategin är ett utvecklingsprojekt. Strategin ger uttryck för regeringens vilja att trygga att det även i framtiden finns två livskraftiga nationalspråk i Finland och den innehåller konkreta åtgärder för att uppnå detta mål.

I sitt principbeslut rekommenderar statsrådet att i synnerhet tvåspråkiga kommuner och samkommuner tar i bruk de praktiska verktygen som ingår i strategin och bl.a. utser en kontaktperson för nationalspråken till stöd för sin ledning. Det är också viktigt att öka nationalspråkens synlighet och att systematisk tillämpa språklagstiftningen i förvaltningens processer. Strategin framhäver också olika aktörers roll när det gäller att förändra negativa attityder. En central fråga i strategin är utvecklingen av språkbadsundervisningen.

Justitieministeriet har enligt lag i uppgift att följa upp verkställigheten av språklagstiftningen och uppföljningen av nationalspråksstrategin anknyter på ett naturligt sätt till samma helhet.

Nationalspråksstrategin tillsammans med statsministerns följebrev har sänts i stor omfattning till olika myndigheter och till domstolarna.

Nationalspråksstrategin finns tillgänglig på statsrådets webbplats. Publikationen kan beställas hos justitieministeriet av Karin Hautamäki, e-postadress [email protected].

Ytterligare upplysningar:
Direktör Johanna Suurpää, tfn 02951 50534

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen