Hyppää sisältöön
Media

Kielellisten oikeuksien toteutumista maakuntauudistuksessa varmistetaan verkostolla

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2018 10.22
Uutinen

Kielellisten oikeuksien huomioon ottamista maakunta- ja sote-uudistuksen toteuttamisessa valmistellaan tänään ensi kertaa kokoontuvassa kaksikielisten maakuntien ja Lapin maakunnan verkostossa. Verkosto on osa valtioneuvoston yhteistä maakuntauudistuksen toimeenpanoa ja se toimii oikeusministeriön koollekutsumana.

Maakunnista kieliverkostossa ovat mukana Kymenlaakso, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Lappi. Mukana verkostossa ovat myös Suomen kuntaliitto, Svenska Finlands folkting ja Saamelaiskäräjät sekä oikeusministeriön lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö.

Verkostotyön tavoitteena on turvata kielellisten oikeuksien toteutuminen maakunnissa sekä luoda pohja kaksikieliselle hallintokulttuurille kaksikielisissä maakunnissa. Tavoitteena on myös koota ja jakaa hyviä käytäntöjä maakuntien kesken. Tarkoituksena on myös selvittää kaksikielisten maakuntien tiedonsaantitarpeet, jotta niiden pohjalta voidaan tarjota ja tuottaa sopivaa aineistoa.

Maakunta- ja sote-uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia omakielisten palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen. Maakuntien vastuulle tulevat tehtävät sisältävät paljon kieliryhmien kannalta tärkeitä asioita. Uudistus mahdollistaa omakielisten palveluiden toimivuuden parantamisen. Tämä tehdään suunnittelemalla palveluiden toimivuus useammalla kielellä ajoissa.

Kuten muidenkin maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelua tekevien verkostojen myös kieliverkoston tuottamat materiaalit kootaan alueuudistus.fi –sivustolle.

Lisätietoja: kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, puh. 02951 50181, sähköposti: [email protected]

Alueuudistus.fi

Sivun alkuun