Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nätverk säkrar att de språkliga rättigheterna tillgodoses i landskapsreformen

Justitieministeriet
8.6.2018 10.22
Nyhet

Att de språkliga rättigheterna beaktas i genomförandet av landskaps- och vårdreformen bereds i ett nätverk för tvåspråkiga landskap och landskapet Lappland som i dag sammanträder för första gången. Nätverket är en del av det gemensamma genomförandet av landskapsreformen vid statsrådet och det är sammankallat av justitieministeriet.

Av landskapen deltar Kymmenedalen, Nyland, Egentliga Finland, Österbotten, Mellersta Österbotten och Lappland i nätverkets arbete. Nätverket har dessutom företrädare för Finlands Kommunförbund, Svenska Finlands folkting och Sametinget. Förutom justitieministeriet deltar också social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet.

Nätverksarbetet går ut på att trygga att landskapen tillgodoser de språkliga rättigheterna och på att skapa en grund för en tvåspråkig förvaltningskultur i de tvåspråkiga landskapen. Meningen är också att samla in och sprida god praxis mellan landskapen. Dessutom utreder nätverket behovet av information i de tvåspråkiga landskapen för att ta fram och stå till tjänst med lämpligt material.

Landskaps- och vårdreformen har betydande effekter på ordnandet och produktionen av tjänster på eget språk. I de uppgifter landskapen ska svara för ingår många faktorer som är viktiga med tanke på språkgrupperna. Reformen gör det likväl möjligt att ta fram tjänster på eget språk som fungerar bättre än i dagsläget. För att säkerställa detta måste tjänsterna planeras i god tid så att de fungerar på flera språk.

Det material som språknätverket producerar samlas på webbplatsen regionreformen.fi, precis som allt annat material av olika nätverk som bereder genomförandet av landskaps- och vårdreformen.

Mer information: Corinna Tammenmaa, språkrättsråd, tfn 0295 150 181, e-post [email protected]

Regionreformen.fi

alueuudistus-arkisto
Tillbaka till toppen